Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel/ALIS
Det lyses ut en nyopprettet fastlegehjemmel (0-liste) ved Midt legesenter i Melhus kommune. Midt Legesenter består i dag av fire fastleger og tre helsepersonell. 
Lokalet er svært innbydende med sine 378 kvm, som stod først ferdig i januar 2023.

Midt legesenter er et reetablert legesenter med tre og en halv fastlegehjemmel, hvor alle er i spesialisering. Senteret har flyttet til nye og funksjonelle lokaler i Energiparken midt i Melhus sentrum. Legesenteret har oppgradert mye av utstyret, og er tilrettelagt for å kunne drive en god og effektiv legepraksis i vekst.

Midt legesenter bruker Pridok som journalsystem og Medipay som betalingsløsning.

Melhus er en raskt voksende kommune med stor tilflytting og spennende utviklingsmuligheter. Legesenteret ligger i kort avstand fra Trondheim, St. Olavs Hospital HF og NTNU. Fra Trondheim til Melhus tar det ca. 15 - 20 minutter med bil og du har i tillegg god tilgang til kollektivtransport, både buss og tog. Pasientgruppen i Melhus er oversiktlig, og du vil møte en kommune som har robuste tjenester og et godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestetilbudene.

Melhus kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. Ved å tiltre i stillingen vil man kunne tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp og følger opp på en god måte. De vil også være behjelpelig med å finne veileder under utdanningen.

Alle legene ved Midt legesenter i dag er ALIS.

Arbeidsoppgaver
Jobben som fastlege innebærer et bredt og spennende spekter av allmennlegeoppgaver.
I stillingen inngår deltagelse i legevakt, og Melhus kommune deltar i interkommunal legevakt med Trondheim, Malvik og Midtre Gauldal  

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege. 
  • Gjennomført turnustjeneste/LIS1.   
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
  • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
  • Vi ser særlig etter personlige egenskaper som passer inn i fellesskapet.
  • Personlig egnethet til pasientbehandling.
  • Er faglig dyktig og opptatt av å utføre godt legearbeid.   
  • Ønske om og evne til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og samtidig mestrer å jobbe selvstendig.
  • Gode evner innen kommunikasjon og samhandling.
Vi tilbyr
Midt legesenter har et godt arbeidsmiljø med driftige leger og fantastiske helsepersonell. 

Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Midt legesenter og Melhus kommune har dialog om alternative driftsformer knyttet til denne fastlegehjemmel. Dette vil bli et tema under intervju. 

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag, og du har mulighet til å være med på å utforme legesenteret slik du ønsker det.

Melhus kommune ønsker å legge til rette for faglig utvikling og spesialisering i allmennmedisin.

Fastlegehjemmel vil tildeles i henhold til ASA 4310. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktpersoner
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48866764
E-post: monica.braekken@melhus.kommune.no
Navn: Kristoffer Ølstøren-Moe
Tittel: Daglig leder Midt legesenter
Telefon: 92825593
E-post: kristofferolstorenmoe@gmail.com
Arbeidssted
Løvsetvegen 2-10
7224 MELHUS
Søk på stillingen