Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Rena ligger i Åmot kommune  i Innlandet fylke. Det er togforbindelse til Rena og nærmeste flyplass er Oslo lufthavn Gardemoen, ca 130 kilometer fra leiren. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Rena med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett.   Stillingen er 100% med 37,5 timer i uken, men kan også vurderes til 18 timer i uken. 

ARBEIDSOPPGAVER
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for avdelingene i leir
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
KVALIFIKASJONER
 • Autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS1
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søker som mangler GBU kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 uker)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test krav til 4 i styrke og utholdenhet. Link til testkrav: https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret 
 Det er ønskelig med:
 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege      
PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Gode samarbeisevner
 • Nøyaktighet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Evne til helhetsoversikt 
FORSVARET TILBYR
 • Pendlerstatus kan innvilges etter søknad.
 • Stillingen er 100% med arbeidstid 37,5 timers pr uke, men kan også være 100% med arbeidstid 18 timers med redusert bundet arbeidstid (RBA) pr uke.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • 37,5 timers stilling er tillagt kapt/kaptltøytnants grad stillingskode 1519. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 79-85 pt kr 814 900 - 965 000 brutto pr år
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major/orlogskaptein stillingskode 1520 og avlønnes i Statens lønnsregulativ i ltr 85-90  pt 965 000 - 1 094 800,-brutto  pr år. 
 • 18 timer RBA er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen  lønnes som kaptein etter statens lønnsregulativ i ltr 65-68 pt. kr 604 400 -636 700 brutto per år
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis majors grad, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr 70 pt kr 661 400 brutto pr år
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

OM FORSVARET
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Rena leir
Kontaktpersoner
Navn: Helga Hol
Tittel: Personalsjef
Telefon: 400 29 701
Navn: Helga Botten
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 924 46 170
Hjemmeside
Arbeidssted
Rena garnison
Kavaleriveien 1
2450 RENA