Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Randaberg kommune søker etter sykehjemslege til heldøgntjenesten. Randaberg har i dag sykehjemslege i 100% stilling. I forbindelse med økning av sykehjemkapasiteten, har kommunen behov for å styrke legetjenesten med ytterligere en sykehjemslege.
 
Heldøgntjenesten består av:
 • Randaberg sykehjem (34 plasser) som tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser, avlastningsopphold, rehabiliteringsopphold, lindrende behandling og kommunal akutt døgnplass.
 • Solbakken sykehjem (18 plasser) som tilbyr langtidsplasser for personer med demens.
 • Vardheim bofellesskap som tilbyr heldøgnsomsorg til eldre med moderate til store bistandsbehov (24 leiligheter).
 • Nytt sykehjem (i etablerte lokaler) som vil tilby langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsopphold (14 plasser).
 
Arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk behandling og oppfølging av pasienter i nytt sykehjem, samt beboere i bofellesskap etter avtale med fastlege
 • Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende
 • Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter
 • Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og  spesialisthelsetjeneste
 • Bidra i utviklingsprosesser i kommunen
Stillingen kan hvis ønskelig kombineres med en mindre fastlegeliste i kommunalt legesenter som er under planlegging, mulighet for ALIS-avtale. Også mulighet for andre kommunale legeoppgaver hvis ønskelig.
 
Arbeidstid vil være etter avtale og i samsvar med eksisterende sykehjemsleges arbeidstid. Delvis ubunden arbeidstid.
 
Krav til kompetanse:
 • Gjennomført spesialistutdanning for leger del 1 (LIS 1) eller turnustjeneste
 • Norsk autorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper
 
Øvrige kvalifikasjoner
 • Interesse og engasjement for geriatri
 • Søker må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk
 • Har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
 • Mulighet til å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA- bedrift
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
Lønn og pensjon
Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler.
Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Generell informasjon/søknadsprosess
I samsvar med offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak. Vi tar kontakt i forkant med søkere som har bedt om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Randaberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Espen Hope Jæger-Høie
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 994 45 260
Navn: Therese-Mari Nybø Lindal
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 53 920
Arbeidssted
Heldøgnstjenesten i Randaberg kommune
Randabergveien 370
4070 RANDABERG