Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Bjerke har behov for å øke den samfunnsmedisinske kapasiteten og søker derfor assisterende bydelsoverlege i 50% stilling i engasjement med varighet frem til 31.12.2023.
 
Stillingen er organisert under avdeling Velferd. I avdelingen ligger oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse med mer.
 
Bydelsoverlegefunksjonen ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegene etter nærmere avtale.
 
Tiltredelse ønskes snarlig.
 
Arbeidsoppgaver
 • Administrere og videreutvikle bydelens fastlegetjeneste, ansvar for ALIS og implementering av bydelens legeplan
 • Myndighetsoppgaver innen lov om psykisk helsevern
 • Bidra til å løse krevende enkeltsaker sammen med helse- og omsorgstjenesten
 • Bidra til god samhandling mellom bydelens fastleger, spesialisthelsetjenesten og bydelens helse- og omsorgstjenester
 • Bistå i arbeid med smittevern, migrasjonshelse og beredskap
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver kan også være aktuelle.
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med erfaring fra samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og bydelens utfordringer er ønskelig
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God fremstillingsevne
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 
Personlige egenskaper
 • Er engasjert og positiv
 • Har god kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er systematisk, pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjement og interesse for overordnet medisinskfaglig-/samfunnsmedisinsk arbeid
 • Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
 • Har god rolleforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 
Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin
 • Hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i bydelen
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for noe hjemmekontor etter avtale
 • Lønn- og arbeidsvilkår iht. Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Velferd
Kontaktperson
Navn: Hinna Khawaja
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 477 16 643
Arbeidssted
Ulvenveien 80
Ulvenveien 80
0581 OSLO