Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om Allmennmedisinsk forskningsenhet
Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) er en forskningsenhet i NORCE Helse og samfunn. AFE arbeider for å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter, og publiserer bredt både nasjonalt og internasjonalt.  Forskningsenheten er lokalisert ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, og enheten er faglig tett knyttet til universitetsmiljøet.  AFE har 15 ansatte og ca 8 årsverk, og gruppen er i vekst. For mer informasjon om AFE, se https://afe.norceresearch.no/

Forskningsenhetens sentrale oppgaver er å:
 • Initiere og gjennomføre forskning av høy kvalitet med relevans for allmennleger og deres pasienter
 • Rekruttere allmennleger til forskning
 • Utvikle Praksisnett (praksisnett.no) som infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten 
 • Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Kvalifiserte søkere må være utdannet lege og ha formell kvalifikasjon i form av dr.med. eller ph.d.-grad ved tiltredelsestidspunktet. Ansettelse i forsker I-stilling krever i tillegg professorkompetanse. Det vil telle positivt med forskningserfaring i allmennmedisin, erfaring med prosjektledelse og søknader, og klinisk erfaring/spesialitet i allmennmedisin. De som blir ansatt, må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk eller et annet skandinavisk språk, og på engelsk. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Vi søker forskere som er strukturert, målrettet, analytisk, og med gode kommunikasjonsferdigheter.

Arbeidsoppgaver
I hovedtrekk er arbeidsoppgavene til forsker I/II rettet mot forskning og publisering, veiledning av ph.d.-kandidater, søknadsskriving og iverksetting og drift av forskningsprosjekter. De som blir ansatt, vil ta aktivt del i enhetens strategiske satsninger og samarbeid, samt den daglige drift. Det er mulig å kombinere forskerstillingen med klinisk stilling. Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig.

Vi kan tilby:
 • Et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Kompetanseutvikling
 • Gode lønns, pensjons- og forsikringsordninger 
Arbeidsplass vil være primært i Bergen, ved AFEs kontorer i Alrek Helseklynge på Årstadvollen.

Søknaden skal inneholde:
 • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
 • CV inkludert publikasjonsliste
 • Kopi av relevante vitnemål
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referansepersoner
NB: Søknader som ikke inkluderer alle nødvendige dokumenter, vil ikke bli vurdert.

Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søkaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe. Søknad sendes via jobbnorge.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Norce Research
Arbeidssted
Årstadveien 17
5009 BERGEN