Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjoner
Lege med full autorisasjon.
Ved ansettelse vektlegges:
  • Faglig dyktighet
  • Kunnskap om Infodoc EPJ system er en fordel
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,
  • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet.
  • Gode datakunnskaper er en fordel.
  • Empati for mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi trenger deg som kan bidra til at pasientene får omsorg, pleie og behandling fra kyndige og omsorgsfulle fagpersoner.

Arbeidsoppgaver
Legene ved Gatehospitalet har ansvar for daglig oppfølging og initiering av medisinsk behandling av pasientene. Prosedyrer for pasientbehandling er utarbeidet. Pasientdokumentasjon føres i Infodoc EPJ system. Oppgavene ved Gatehospitalet er svært varierte. Medisinsk behandling, omsorg og miljøterapi er sentrale oppgaver. Alt personell er tett på pasientene og spiser bl.a. lunsj sammen med dem som en del av miljøet. Inntak av pasienter skjer i samråd med avdelingssykepleier i inntaksmøter.
Daglig leder skal se til at Gatehospitalet oppfyller sitt mandat som gjelder inntak av pasienter.
 
Spesielle krav
Det er krav om politiattest for disse stillingene i henhold til gjeldene lovverk
 
Vi tilbyr
Pensjonsordning og lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ.
 
Vitnemål og attester:
Vitnemål, attester og referanser tas med ved et evt intervju

Tiltredelse
01.04.2023 eller etter avtale
 
Kontaktpersoner
Enhetsleder av Gatehospitalet Bergen, Trude Hansen tlf. 91706043
 
Søknad sendes:
Søknad med CV sendes enhetsleder Trude Hansen på e-mail: trude.hansen@frelsesarmeen.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Frelsesarmeen Gatehospitalet Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Trude Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91706043
E-post: trude.hansen@frelsesarmeen.no
Navn: Arve Bang
Tittel: Overlege
Telefon: 53012402
E-post: arve.bang@frelsesarmeen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gatehospitalet Bergen
Tunesvegen 35
5264 GARNES
Søk på stillingen