Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er en ledige fastlegehjemmel ved Bylegene AS på Jessheim. Listestørrelse 1400 pasienter. Bylegene AS er et legesenter med fire fastleger, etablert i 2014. Legesenteret er lokalisert i moderne lokaler sentralt på Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Legesenteret benytter CGM journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.bylegene.no. eller kontakt daglig leder/fastlege Navdeep Saggar, tlf. 482 41 344.

Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Deltagelse i interkommunal legevakt ved ny og moderne legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges, men for tiden er det ingen kommunale oppgaver lagt til hjemmelen.
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet i forhold til å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø

Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale med Ullensaker kommune.

ALIS-avtale for lege i spesialisering i allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter og veiledning.

Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med de andre legene ved legesenteret, og det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med lege som slutter.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at attester ikke skal legges ved søknaden. Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Navdeep Saggar
Tittel: Fastlege
Telefon: 482 41 344
E-post: navdeep@bylegene.no
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege 1
Telefon: 484 91 721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Veiberggata 7
2050 JESSHEIM