Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Seksjon for Barn og ungdom ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE (Avdeling for kompleks epilepsi), har ledig fast stilling som seksjonsleder fra 01.04.23. Det er ønskelig med en barnelege i stillingen, med kompetanse i barnenevrologi.

Spesialsykehuset for epilepsi er en nasjonal behandlingstjeneste. Det er flere landsfunksjoner tilknyttet enheten, blant annet behandling av pasienter med kompleks epilepsi, utredning og oppfølging av pasienter til epilepsikirurgi og diett behandling for epilepsi. SSE har tilbud til epilepsibefolkningen i Norge med spesielt vanskelig behandlingsbar epilepsi.
SSE tilbyr tverrfaglig kompetanse i et livsløpsperspektiv og pasientene kan i tillegg til medisinsk vurdering og behandling få tjenester fra spesialpedagoger  i observasjonsbarnehage og skole, psykolog/nevropsykolog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, miljøterapeut, og ernæringsfysiolog hvis indikasjon. Seksjonsleder samarbeider tett med avdelingsleder avdeling for voksen pasienter og øvrige seksjonsledere.

Som seksjonsleder for Barn og ungdom får du et spesielt ansvar for å sikre fagutvikling og å sikre at seksjonen driver fremtidsrettet spesialisert epilepsibehandling. Du vil ha det medisinsk faglige ansvaret. Dette er en spennende stilling med mange faglige og ledelsesmessige utfordringer. Personlige egenskaper og egnethet vil bli sterkt vektlagt. Kompetanse i epilepsi hos barn vektlegges.

Seksjonen har 30 senger med aldersfordeling 0-18 år. Det er seks overleger og to LIS stillinger tilknyttet avdelingen.
SSE har en betydelig  forskningsaktivitet og nordisk og internasjonalt samarbeid gjennom blant annet medlemskap i ERN Europeisk referansenettverk Epicare


For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via knappen «Søk på stillingen». Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har det administrative, faglige, personal og økonomisk ansvar for virksomheten ved seksjonen innenfor gitte fullmakter. Vedkommende inngår i avdelingens ledergruppe og rapporterer til avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

 • Relevant helsefaglig bakgrunn og erfaring, lege med godkjent relevant spesialitet, gjerne innen barnesykdommer
 • Kompetanse i epilepsi hos barn vektlegges
 • Bred lederkompetanse
 • Erfaring fra omstillingsprosesser
 • Politiattest kreves fremlagt ved tiltredelse
 • Master i helsefag kan kompensere for utdanningsretning innen medisin

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Målbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kompetanse fra fagmiljøet
 • Åpen for nye utfordringer
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende og spennende oppgave med å utvikle Seksjon for barn og unge
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Grete Elisabeth Almåsbak
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67501111/93008505
Arbeidssted
Seksjon for barn/ungdom med epilepsi ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE - Oslo universitetssykehus
G. F. Henriksens vei 29
1337 Sandvika