Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å jobbe i en sykehusavdeling som er en pioner i Norge? Du vil være med på å drifte en utstrakt sykehusaktivitet i distriktet kombinert med kommunale døgnsenger. 

Vi har ledig stilling som overlege innen allmennmedisin eller indremedisin, men også Lege i spesialisering (LIS) er velkommen til å søke. 

Det er tre faste legestillinger lokalisert på Hallingdal sjukestugu for de somatiske tjenestene, hvorav to er overlegestillinger og en er LIS- stilling. Det er mulighet for ulik faglig bakgrunn fordi avdelingen er kompleks i pasientsammensetning og du får fulgt pasienten gjennom hele forløpet.

Hovedarbeidstid er dagtid. Den som ansettes må delta i vakt/beredskap etter gjeldende plan. For tiden telefonberedskap uten oppmøte frem til kl.22 hver tredje uke og visitt hver tredje lørdag. 

ALIS Lege i spesialisering i allmennmedisin får godkjent tjenesten som seks måneders løp i ny ordning for spesialisering i allmennmedisin. 

Legene jobber tett sammen i det daglige arbeidet som gir god kollegial støtte internt på HSS og sammen med legene på Ringerike sykehus. Mulighet med deltagelse på faglige møter digitalt med Ringerike sykehus.

 

Hallingdal sjukestugu( HSS)  er en avdeling ved Ringerike sykehus lokalisert på Ål. HSS kan betegnes som et Vestre Viken i miniatyr hvor alle klinikker har tjenester. Nedslagsfeltet er de seks kommunene i Hallingdal og i tillegg tilkommer det en stor turistpopulasjon i Hallingdal. 

Hallingdal sjukestugu består av somatisk sengeavdeling, somatisk poliklinikk med 5000 konsultasjoner og
dialyseavdeling.  I tillegg er bildediagnostikk med CT og røntgen, laboratorietjenester, psykisk helse og rus, prehospitale tjenester og
Statens Luftambulanse lokalisert ved Hallingdal sjukestugu.

Sengeavdelingen har en unik og nytenkende driftsmodell som består av 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser inkludert KAD- senger som er driftet av Ringerike sykehus. De fleste fagområder er representert i avdelingen som gir en spennende og utfordrende arbeidsdag.  Avdelingen tar i mot ø hjelppasienter som utgjør rundt 60 % av alle innleggelser i avdelingen.  Avdelingen har CT og gir trombolysebehandling for akutte slagpasienter gjennom digitalisert samarbeid med Ringerike sykehus. Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er knyttet til behandling av heldøgnspasient men også polikliniske konsultasjoner innen arbeids-Ekg, oppfølging av onkologiske pasienter, ulik medisinsk dagbehandling og noe undervisning knyttet til Læring- og mestringssenter.

Kvalifikasjoner

 
  • Overlege i indremedisin, geriatri eller annen spesialitet
  • Spesialist i allmennmedisin 
  • LIS- lege eller ALIS- lege
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Mulighet til å bidra til utvikling av desentralisert tjenester
  • Et godt arbeidsmiljø i et tett kollegialt miljø 
  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
  • Hallingdal som bosted tilbyr det beste av friluftsliv både sommer og vinter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: May-Janne Rita Botha Pedersen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 98416639
E-post: mayjanne.botha.pedersen@vestreviken.no
Navn: Rune Rindal
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41931596
E-post: rune.rindal@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Hallingdal sjukestugu, Ringerike sykehus
Hallingdal sjukestugu
3570 Ål
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image