Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater, ønsker å prøve noe nytt eller et lite avbrekk fra det du gjør til vanlig? Vi ønsker en overlege som kunne tenke seg å jobbe i et levende, engasjerende og utviklende miljø? Kanskje forsøke være gruppeterapeut?

Vi har ledig et vikariat fra 14.august 2023 til 22.desember 2023 som overlege/psykiater ved vår seksjon for gruppeterapi.

DPS Øvre Romerike har 102 årsverk og består av en Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, Seksjon for gruppeterapi, Akutteam og Seksjon for kontorfaglige.
Vi ivaretar spesialhelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 107 000 innbyggere. 

Seksjon for gruppeterapi gir et behandlingstilbud til pasienter med moderate til alvorlige personlighetsforstyrrelser. Mange har i tillegg spiseforstyrrelse, omfattende relasjonelle traumehistorier, og symptombilder med PTSD, dissosiasjon og affektreguleringsvansker.
Seksjonen har spisskompetanse på gruppeterapi, dynamisk psykoterapi og har flere MBT grupper. Vårt team er sammensatt av psykologspesialister, overlege/psykiater, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog og psykomotorisk fysioterapeut. Legemiljøet ved vårt DPS består av totalt 10 overleger samt 5 LIS. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.

Vi ønsker deg velkommen som søker!  

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Mulighet til å jobbe som gruppeterapeut hvis ønskelig
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Være med å påvirke og utvikle fag og kompetanse på seksjonen.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver vil tilkomme.
 • Bistand overfor andre seksjoner ved DPS ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring eller interesse for gruppebehandling er ønskelig.
 • Videreutdanning innen psykoterapeutisk metode er fordelaktig.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort og godt overlegemiljø.
 • Ukentlige legemøter.
 • Regelmessig felles internundervisning.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner!
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig. Bli med hvis du vil!
 • Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling.
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teater- og kinobilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Ahus har personalboliger og personalbarnehage.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Oslo-Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.

Utdanningsnivå

 • Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Stine E. Kjøsnes
Tittel: Seksjonsleder, seksjon for gruppeterapi
Telefon: 63941237
E-post: seil@ahus.no
Navn: Tom Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder DPØ
Telefon: 92284138
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Øvre Romerike DPS
Henrik Bullsveg 123
2052 Jessheim