Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Synes du akuttmedisin er spennende og givende?

Motiveres du av situasjoner med behov for rask medisinsk hjelp, og å håndtere utfordrende situasjoner som kan oppstå på kort varsel? Da vil du kanskje trives godt sammen med oss, og vi vil svært gjerne se deg som søker!

Vi har ledig to vikariater i 100% stilling, 3-delt turnus. 

Vikariatene er ledig fra snarest til 31.12.2023. Det er mulighet for forlengelse. Har du ikke mulighet for 100% stilling, kan vi tilrettelegge mindre stilling, skriv gjerne da i søknaden hvilken prosent du ønsker. Som kommunalt ansatt lege vil du avlønnes etter kommunale avtaler og tariffer, og som innebærer fast månedslønn, med ulempetillegg etter turnus.

Legevakta i Tromsø består av flere tjenestetilbud:   
 • Døgnåpen legevakt. Arbeidstiden for daglegevakt: 08:00-16:00. Arbeidstid for ordinær legevakt: 16:00-08:00.
 • Interkommunal legevaktsentral 116 117.
 • I tillegg er Overgrepsmottak og Psykososialt kriseteam organisert under Legevakta med eget team som tilkalles ved behov

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling på legevakt.
 • Legene på Legevakta rykker ut med legevaktsbilen eller ambulanse ved akutt, alvorlig sykdom eller skade.
 • Deltakende i kvalitetsarbeid ved utarbeiding og evaluering av prosedyrer, samt internundervisning.
 • Delta i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved Legevakta.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste.
 • Spesialisering i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Legevakta vil legge til rette for at påbegynt utdanning kan gjennomføres.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1
Ønskede kvalifikasjoner:
 • 1års erfaring etter endt turnustjeneste.
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin og/eller legevaktsarbeid.
 • Oppfylle kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften paragraf 7. Dersom du ikke har gjennomgått kurset vil Legevakta legge til rette for at det kan gjennomføres kurs ved tiltredelse, uten at det medfører ekstra kostnader for deg.
Personlige egenskaper
 • Liker utfordringer og håndterer utfordrende situasjoner.
 • Er fleksibel og vant til å områ deg raskt.
 • Er selvstendig, ansvarsbevisst og tar raske og kloke beslutninger. 
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Er faglig engasjert, nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov.
Vi tilbyr
 • Tverrfaglig og godt miljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i legevaktsteamet.
 • Mulighet for tilpasning av turnus og stillingsprosent.
 • Ordnede forsikrings -og pensjonsordninger.
 • Kommunens velferdsordninger med rabaterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter mm.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. 
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Solveig Willumsen
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 94 17 32 23
Arbeidssted
Sykehusvegen 30
9019 TROMSØ