Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Tre timer nord for Trondheim, helt innerst i Namsenfjorden ligger Sykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak). Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern.

Klinikk For Psykisk Helsevern Og Rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten og de somatiske avdelingen i sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi)

Vi ser nå etter en person som kan være med å styrke dette psykiatriske tilbudet, så dersom du er LIS 3 ønsker vi å høre fra deg!!! 

Avdelingen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med lokalisasjoner både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. 

Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling og forskning.

Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tid har vært fokus på å sikre gode arbeidsvilkår, slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeidet. Namsos ligger sentralt i Namdalen, og det er kort vei til fritids- og sportslige aktiviteter samt naturopplevelser like utenfor sykehusområdet. I tillegg er det tilrettelagt for kulturliv med bl.a. kulturhus, konserter og kino (www.visitnamdalen.com). Kommunen har god barnehagedekning.

Psykiatrisk avdeling Namsos har fast ledig stilling som LIS 3.

Avdelingen i Namsos består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (7 senger)
Seksjon for allmennpsykiatri (7 senger og poliklinikk)
Seksjon for psykoser (8 senger og poliklinikk)
Seksjon for alder (4 senger og poliklinikk)
DPS Kolvereid (poliklinikk)
Avdeling for Rus- og avhengighetsmedisin (poliklinikk)

Klinikk for psykisk helsevern og rus – Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 LIS 1. Avdelingen i Namsos er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri.
Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis, undervisning, veiledning av en spesialist og det oppfordres til forskning. Flere av klinikkens leger og psykologer har PhD eller er i PhD-løp, og klinikken har egen forskning og fagutviklingsenhet. Klinikken har et godt utviklet kvalitetssystem.
For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling.                                                           
Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling.

  

Arbeidsoppgaver

Leger under spesialisering (LIS 3) følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, CL-psykiatri, spiseforstyrrelser, samt rus- og avhengighetsmedisin.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen. 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1- tjeneste.

Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Ved behov vil søkere med norsk autorisasjon som lege, vurderes og ansettes midlertidig i mangel på kvalifisert personell. 

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe mot vår visjon; å være på lag med våre pasienter for deres helse gjennom våre verdier; å være lydhør, løsningsfokusert og kvalitetsbevisst.
Fagligengasjement og evne til samarbeid
Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ og nytenkning.
Gode kommunikasjonsevner
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
Meget gode ferdigheter i norsk språk, særlig muntlig

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer

Et arbeidsmiljø med god og stabil dekning av overleger med flere spesialiteter

Fokus på veiledning og utdanning

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og  ulykkesforsikring. 
Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
Sterke og tverrfaglige miljøer
Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv IA -bedrift
Bedriftshelsetjeneste

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Olga Tingstedt
Tittel: Leder av utdanningutvalget
E-post: Olga.Tingstedt@hnt.no
Navn: Hanne Solhaug
Tittel: assisterende avdelingsoverlege
Telefon: 99703108
E-post: hanneindermo.solhaug@helse-nordtrondelag.no
Navn: Sara Germans Selvik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90235965
E-post: saragermans.selvik@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos