Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

AHUS BHT - et kompetansesenter for arbeidshelse, HMS og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenesteavdelingen (Ahus BHT) søker en engasjert bedriftslege (rådgiver - medisin) i fast stilling. Som rådgiver hos oss blir du en del av et godt fagmiljø med dyktige kolleger. Innen kompetanseområdet arbeidsmedisin og helse vil du arbeide sammen med bedriftsoverlege, bedriftsjordmødre og bedriftssykepleier. Vi legger vekt på faglig basert utvikling og forbedring av vår bistand.

Som bedriftslege hos oss vil du få en unik mulighet til å oppleve arbeidsglede, mening og inspirasjon gjennom å bistå kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere i å utvikle og ivareta sine fag- og arbeidsmiljøer ved sykehuset vårt. Du vil få spennende, faglige utfordringer i en krevende og viktig sektor i samfunnet, med mulighet for utvikling av og i vår virksomhet. I stillingen er det gode muligheter til å utforme og påvirke egen arbeidshverdag og din faglige fordypning.

Ahus BHT bistår arbeidstakere, ledere, verneombud og AMU-medlemmer med å forebygge sykdom og skader, og fremme helse og trivsel ved sykehuset. Vi yter bistand innen fagområdene arbeidsmedisin og helse, yrkeshygiene, ergonomi, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I vårt arbeid vektlegger vi forebyggende arbeid og helsefremmende virksomhet. Ahus BHT ble etablert i 2010 som en godkjent egenordning som skal ivareta alle fagområdene innen bedriftshelsetjenester. Vi er organisert som en selvstendig enhet direkte plassert under administrerende direktør.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Et universitetssykehus er en kompleks organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, og medisinskfaglig arbeid og ansvar ved Ahus BHT skal være i tråd med kompetanseområder for en godkjent bedriftshelsetjeneste.
 • Arbeidsmedisinske og arbeidslivsrelaterte oppgaver ved henvendelser og oppdrag til Ahus BHT eller forhold som avdekkes ved sykehuset vårt. Eksempelvis arbeidshelseundersøkelse basert på eksponeringer i arbeidsmiljøet, kartlegging og risikovurdering av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø med fokus på arbeidsmedisin, og arbeidsmedisinsk poliklinikk for arbeidsrelaterte helseplager.
 • Individuelt og tverrfaglig arbeid for å levere bedriftshelsetjenester i tråd med til en hver tid gjeldende oppdragsbestilling fra Ahus HF.
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet ved Ahus BHT, med særlig fokus på helsefremmende arbeid.
 • Bistå avdelingen med arbeidsmedisinsk fagstøtte til øvrige medarbeidere ved Ahus BHT. Bidra med arbeidsmedisinsk kunnskap i avdelingens risikovurderinger og analyser av nåværende og fremtidige arbeidsmiljøforhold.
 • Yte undervisning på vegne av Ahus BHT innenfor bedriftshelsetjenestens kompetanseområder.
 • Delta og følge opp i arbeidsmiljøutvalg (AMU) for tildelte divisjoner, samt følge opp tilhørende samarbeidsavtaler med divisjonene.
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet, da Ahus HF består av flere lokasjoner i opptaksområdet til sykehuset. 

Kvalifikasjoner

 • Lege (norsk autorisasjon) med erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste eller HMS-avdeling.
 • Erfaring fra forebyggende helsearbeid innen arbeidshelse, hvor særlig erfaring fra slikt arbeid ved sykehus er ønskelig.
 • God muntlig og skriftlig formidlings- og fremstillingsevne på både norsk og engelsk.
 • Alminnelig gode IKT-kunnskaper, herunder både evne og vilje til å lære og ta i bruk nye systemer.
 • Metodekunnskap, særlig innen utredningsarbeid og risikovurderinger av arbeidsforhold og arbeidshelse.

Personlige egenskaper

 • God organisasjonsforståelse.
 • Utadvendt, med evne til å skape og utvikle gode relasjoner, både i avdelingen og foretaket som helhet - samarbeidsorientert.
 • Høy arbeidskapasitet, med evne til å arbeide målrettet og systematisk - med leveranse.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team. Målrettet og samarbeidende.
 • Ambisiøs på både organisasjonens og egne vegne.
 • Evne til å ta initiativ og utøve fleksibilitet. 

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer i en krevende og viktig sektor i samfunnet, med mulighet for utvikling av og i vår virksomhet.
 • Gode muligheter til å utforme og påvirke egen arbeidshverdag og faglige fordypning.
 • Mulighet til å bli en del av et godt fagmiljø, med engasjement, faglighet og trivsel. Teamet i Ahus BHT består av medarbeidere med lang og bred erfaring fra BHT-virksomhet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, eksempelvis hytteutleie, teaterbilletter, med mer. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, med kort reisevei fra Oslo.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Karl Johan Seim-Wikse
Tittel: Avdelingsleder/Psykologspesialist
Telefon: 92221597
Hjemmeside
Arbeidssted
Bedriftshelsetjenesten, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen