Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om oss: Avdelingen har 17 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består av bl.a. leger  (overlege og LIS), psykolog/psykologspesialist og sykepleiere med spesialkompetanse. Vi har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, kognitiv og metakognitiv terapi. Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke typer angstlidelser, blant annet panikklidelse, sosialfobi, tvangslidelse, GAD, helseangst og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling, utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt over lang tid. Avdelingen benytter manualisert kognitiv terapi (CBT) og metakognitiv terapi (MCT). Personalet mottar ukentlig veiledning på høyt nivå. LIS-stillingen er tilknyttet det kognitive teamet.

Vi har ledig en 100% fast stilling som LIS på Avdelingen for angstlidelser

Til stillingen ligger primært behandlingsansvar for 2 pasienter og aktiv deltagelse i det tverrfaglig sammensatte behandlingsteamet. LIS vil få ukentlig klinisk veiledning av spesialist i psykiatri. Tjenesten er godkjent som fordypningstjeneste inntil 9 måneder og som tilleggstjeneste utover dette. En dag i uken deltar LIS på felles undervisning ved Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling, Blakstad, samt har fordypningstid. LIS deltar i vaktordning med 7-delt hjemmevakt.

Ønsker du spesialiseringsløp i psykiatri? Les mer på hjemmesidene våre under www.modum-bad.no/jobb

Arbeidsoppgaver:
 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinskfaglig ansvar 
Vi ønsker oss en kollega som har:
 • Interesse for fagfeltet angst
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God norsk språk- og kulturforståelse
Søkere med videreutdanning eller erfaring med kognitiv og/eller metakognitiv terapi vil bli prioritert.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Vi tilbyr:
 • Et engasjerte fagmiljøer med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • En lærerik stilling innenfor spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
 Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Søknad:
Vi ber om at du søker elektronisk.
Kopier av vitnemål og attester legges frem ved intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Heidi Alice Berg Houmb
Telefon: 32 74 97 00 / 472 59 344
E-post: heidiberg.houmb@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND