Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du varierte oppgaver, godt tverrfaglig arbeidsmiljø og fleksibelt arbeidsforhold? Da har vi legestillingen for deg!

Vi har for tiden 2 fastlegehjemler ledig. Rekrutteringsutfordringer gjør at vi er villige til å tilpasse oss deg og være fleksibel på turnus og vaktbelastning. Det vil være mulighet for fastlønnsavtale for hele stillingen.

Stillingen innebærer fastlegearbeid, kombinert med oppgaver innenfor kommunal og spesialisthelsetjenesten.

Nordreisa kommune har i dag 6 fastlegehjemler, 2 LIS1-leger, 2 legevaktsleger og legestudenter fra UIT. Legene har kontorer og øvrige fasiliteter på Sonjatun Helsesenter, som er samlokalisert med Distriktsmedsinsk Senter Nord-Troms (underlagt UNN). 

Her kan du se filmpresentasjon fra legekontoret


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegearbeid
 • Oppgaver innenfor kommunal og spesialisthelsetjenesten
 • Legevaktsarbeid 
 • Veiledning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon og gjennomført LIS1 kommunehelsetjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Innfri kompetansekrav i akuttmedisinforskriften §7
 • Søker må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Beherske tilgjengelige elektroniske hjelpemidler
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • God evne til tverrfaglig teamarbeid
 • Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, evne til samarbeid og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å veilede og undervise pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
Vi tilbyr
 • Variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø
 • Legekontor og legevakt samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium betjent av sykepleiere
 • Nært tilknyttet sykestue, fødestue, hudpoliklinikk, dialyseavdeling , rehabiliteringsavdeling, ortopedi, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene hud og ØNH. 
 • Flyttegodgjøring etter reglement
 • Kommunen dekker kursavgift utover det som blir dekket av legeforeningen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju,
Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.
 
Økonomiske fordeler - Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Som innbygger i Nordreisa kommune vil du automatisk få tilgang til betydelige fordeler gjennom tiltakssonen for Nord - Troms og Finnmark. 
Vi nevner her:
Gratis barnehage fra 1. august 2023.
Nedskriving av gjeld i lånekassen med 20% per år, maksimalt kr 30.000 (fra 2023)
Lavere skatt på alminnelig inntekt, lavere trinnskatt og ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag.
Lavere strømkostnader jamfør bortfall av forbruksavgift på strøm og bortfall av mva. på strøm. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Legetjenesten/DMS
Kontaktpersoner
Navn: Guro Boltås
Tittel: Virksomhetsleder helsetjenester
Telefon: +4741706124
E-post: guro.boltas@nordreisa.kommune.no
Navn: Hanne Marita Hansen
Tittel: Leder DMS
Telefon: 41706155
E-post: hanne.marita.hansen@nordreisa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Legetjenesten
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Sonjatun helsesenter
Sonjatunveien 21
9151 Storslett