Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 127 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor.
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det ytes etableringstilskudd for nye hjemmelshavere. Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal ALIS tilskuddsordning.
Som fastlege har man legevaktsplikt ved en av Stavangers kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger og kan tilpliktes inntil 20% deltidsstilling i offentlig legearbeid. 

Arbeidsoppgaver 
Delehjemmel med total listestørrelse på 1250 pasienter - tiltredelse snarlig eller etter avtale.
Fastlegen som søker delehjemmel, nærmer seg pensjonsalder og har planer om å jobbe redusert frem til våren 2024. 
Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Paradis legesenter. Øvrige betingelser for deling av hjemmelen må avtales med nåværende hjemmelshaver. 
Paradis legesenter ligger sentrumsnær i Stavanger og har i dag 4 fastlegehjemler.  Det er et veldrevet senter med romslige og relativt nyoppussede lyse lokaler. Legesenteret har tilsatt 3 årsverk i hjelpepersonell. Det er tilknyttet eget lab med EKG, spirometri og 24-timers BT apperat. Senteret har tilknyttet parkering og kort avstand til kollektivtilbud. Det er mulighet for leie av parkeringsplass i kjelleren under bygget. 
Organisasjonsform: Interessefellesskap
Journalsystem: Hove Total
Kontakt: Hjemmelshaver Ragna Thime Hersvik tlf. 92 48 11 62 eller daglig leder Rune Danielsen tlf. 41 28 91 69

Kvalifikasjoner
 • Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men ikke et krav.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Louise Ringgaard Zweidorff
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45462837
E-post: louise.ringgaard.zweidorff@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Møller Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Paradis legesenter
Lagårdsveien 73
4010 STAVANGER