Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du AMM-lege eller har lyst til å bli det? I så fall er du velkommen til å søke hos oss!

Er du ikke ferdig spesialist i AMM eller annen relevant fagspesialitet, er du også en aktuell kandidat, du må være motivert for breddespesiaiteten akuttmedisin.
Vi skal utvide fra 4-6 AMM-leger og ønsker derfor også Lis 2/3 som ønsker å starte sitt utdanningsløp som AMM-lege hos oss.!

Akuttlegene jobber i henhold til den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin. Vi søker etter leger som har lyst til å bidra til å videreutvikle de akuttmedisinske tjenestene. Nøkkelord er bredde, tverrfaglighet, samhandling og pasientflyt.

Leger i akutt- og mottaksmedisin er administrativt og faglig underlagt medisinsk klinikk. Akuttlegene bidrar også i triagering og initial vurdering av pasienter med problemstillinger fra andre fagområder enn indremedisin. Sykehuset Telemark er et allsidig sykehus som tilbyr spesialistutdanning i de fleste spesialiteter.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyrå eller andre annonsører. 

Sykehuset Telemark tilbyr spesialisering i Akutt- og Mottaksmedisin ved Skien sykehus.

Akutt-mottaksmedisin-LIS-utdanningsplan.pdf (sthf.no)

https://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/LIS-utdanningsplaner/Akutt-mottaksmedisin-LIS-utdanningsplan.pdf

Arbeidsoppgaver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling.
 • Pasientlogistikk og flyt internt i akuttmottaket og mot øvrige kliniske enheter.
 • Ansvar for pasienter med ikke-kirurgiske problemstillinger på observasjonspost/ AK24.
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av leger i utdanning.
 • Deltagelse i tverrfaglige team.
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten i akutte problemstillinger.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege og gjennomgått Lis1, om man ikke omfattes av unntaksbestemmelsene.
 • Godkjent spesialitet fra Norge elle EØS innen relevant spesialitet.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 • Delta i vaktordning for akutt- og mottaksmedisin.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og andre ansatte.
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • En perfekt arbeidsplass for deg som trives i et hektisk miljø med bredt spekter av oppgaver i et høyt godt faglig, og ikke minst kollegialt miljø.
 • Personlig utvikling, mulighet for å være med på å skape noe nytt.
 • Gode pensjons-, og låne-, forsikringsvilkår, se KLP.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Grethe Line Syvertsen
Tittel: Overlege akutt og mottaksmedisin
Telefon: 95210038
Navn: Nina Ruud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 35004449
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien