Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1200
  • Journal system: Cgm
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i allmennmedisin
Ledig fastlegevikariat Alna legesenter i Oslo
Søker -100% vikariat fra 14.06 tom 30.07.23
Og Evnt også fra 01/12 tom 31/12.23
Listestørrelse på 1200
pasienter. Søker må ha autorisasjon. Lis 1ventere kan også søke
Gode inntjeningsmuligheter.
tett samarbeid med fysikalsk behandlere i samme bygg.
Humabilal1978@gmail.com
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Huma Mir
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 98054214
E-post: humabilal1978@gmail.com
Arbeidssted
Alna legesenter
Tvetenveien 217
0675 OSLO