Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Som medisinsk fagleder har du en sentral rolle i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Finnmarkssykehuset.  

Stillingen rapporterer til kvalitets- og utviklingsleder og inngår i lederteamet til fag, forskning og samhandling (FFS). Medisinsk fagleder er i tillegg fast medlem i den strategisk ledergruppen i Finnmarkssykehuset, og har en rådgivende funksjon  i medisinskfaglige og administrative spørsmål overfor direktør og andre medlemmer i foretaksledelsen.   

Medisinsk fagleder har også ansvar for oppfølging av legers spesialisering og forvaltning av elektronisk journalsystem, samt ivaretagelse av det faglige samarbeidet med Helse Nord RHF, samarbeid med de øvrige helseforetakene i regionen og er foretakets representant på ulike regionale arenaer. Stillingen er i tillegg tillagt utrednings- og saksbehandlingsansvar for Finnmarkssykehuset. 

Arbeidssted vil være Hammerfest eller Kirkenes.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utviklingen av helsetjenesten i Finnmarkssykehuset
 • Bidra i videreutvikling av samarbeidet med kommunene og andre samarbeidspartnere
 • Delta i foretakets og FFS sitt lederteam og bidra til teambygging
 • Ansvar for overordnede faglige prosedyrer i foretaket
 • Overordnet ansvar for strålevern i foretaket
 • Overordnet ansvar for foretakets smittevernarbeid
 • Systemansvar for kliniske systemer (EPJ) ved å sikre at eget system utvikles og forvaltes i tråd med sikkerhetsbehov og krav i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Overordnet ansvar for farmasi i foretaket, herunder forvaltning av foretakets legemiddelavtaler
 • Overordnet ansvar for å gi råd til nærmeste leder om personvernkonsekvenser
 • Generell saksbehandling
 • Ansvar for saksforberedelser til foretaksledermøter og styret
 • Ansvar for å bidra inn i foretakets tilrettelegging og gjennomføring av legenes spesialisering
 • Deltakelse i ulike råd og utvalg

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Klinisk erfaring og kjennskap til kjernedrift
 • Erfaring fra- og god kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Interesse for faglig utvikling og kvalitetsarbeid
 • Målrettet
 • Engasjert og motivert
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Systematisk og løsningsorientert
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • En hektisk og meningsfylt arbeidshverdag
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • I Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som årlig nedskrivning av studielån på inntil 30.000 kr, lavere skatt, billigere strøm, gratis SFO for alle førsteklassinger og gratis barnehage fra høsten 2023. Les mer om tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms her her; https://www.tffk.no/om-oss/tiltakssonen/

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Vivi Brenden Bech
Tittel: Kvalitet- og utviklingsleder
Telefon: +47 48028283
E-post: vivi.brenden.bech@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9901 Kirkenes
Søk på stillingen