Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid.
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utrykningsfunksjon og sykebesøk.
 • Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse ved overgrepsmottaket.
 • Veiledning av kandidater i spesialiseringsløpet for deg som er overlege/spesialist
 • Legefunksjon ved fengselshelsetjenesten kan bli aktuelt å bistå med i kortere perioder/ferieavvikling.
Kvalifikasjoner
 • Kandidaten må ha gjennomført lis1 turnus i Norge
 • Erfaring fra legevaktarbeid ønskelig, men dette er ikke et krav.
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner.
 • Du arbeider godt selvstendig og i team.
 • Du er fleksibel i din arbeidsutførelse.
 • Du føler et eierskap til dine arbeidsoppgaver og har et ønske om å utvikle deg selv og virksomheten.
Vi tilbyr
 • Mulighet for inntil 100% stilling kombinert med dag/aften stilling
 • Oppstart så snart som mulig eller etter avtale
 • Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende med eventuell fortløpende ansettelser.
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin kan tilbys etter avtale.
 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingskode: 852700-Lege eller 852701-Overlege/Legespesialist
 • Lønn dag/aften stilling ihht. garantilønn Stavanger kommune.
 • Årslønn 100% nattstilling er for tiden kr 2.027.700,- for lege og kr 2.431.800,- for spesialist i allmennmedisin
Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for
kommunen vår og menneskene som bor her.

Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

Vår visjon: Vi bygger fellesskap!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stavanger legevakt: Leger
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Elise Andersen
Tittel: Avdelingsleder leger
Telefon: 51507971
E-post: hilde.elise.andersen@stavanger.kommune.no
Telefon: 51507971
Arbeidssted
Armauer Hansens vei 30
4011 STAVANGER