Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Modum Bad psykiatriske sykehus er en anerkjent, spennende og forskerbasert institusjon. Vi har fem kliniske døgnavdelinger der den enkelte avdeling har spesialisert seg innen hvert sitt felt. Vi søker overleger som kunne tenke seg å jobbe innefor en av feltene:
 • Spiseforstyrrelser 
 • Deperesjonslidelser
 • Familiebehandling 
Vi har 3 ledige 100 % faste stillinger som overlege/psykiater ved Modum Bad

Nå er det mange spennende muligheter for deg som er er glad i psykiatri og som ønsker å bruke tiden din på psykoterapi både, individuellt og i gruppe. På Modum Bad vi du inngå i team hvor du møter entusiastiske og høyt kvalifiserte kollegaer. De tverrfaglige teamene består av psykologer/psykologspesialister, ofte LIS og psykiatriske sykepleiere. Du vil inkluderes i avdelingens pågående prosesser med å utvikle behandlingstilnærminger. Ukentlig deltakelse i legemøte vil gi deg god kollegial støtte og et arbeidsfelleskap. 

Stillingene er knytet til 8- delt bakvakt funksjon i dag, men hvis en ikke ønsker å gå i vakt kan dette diskuteres.

Arbeidsområder
 • Psykoterapi, individual -og gruppeterapi
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinfaglige oppgaver og vurderinger
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og øvrige medarbeidere kan bli aktuelt
 • Deltagelse i tverrfaglig veiledningsgruppe
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Spesialist i psykiatri
 • Er du godkjent som psykoterapiveileder så er dette en fordel
 • Du liker å arbeide systematisk og målrettet
 • Du har gode kommunikasjon og samarbeidsevner og trives når du kan jobbe sammen med andre
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • Godt norsk språk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Gode rammer for behandling, psykoterapi og fagutvikling
 • Et robust fagmiljø med kollegaer man kan støtte seg til og få inspirasjon fra
 • Avdelinger med høyt faglig fokus
 • Varierte arbeidsoppgaver med høy grad av kompleksitet
 • Terapiutdanning og veiledning
 • Mulighet for samarbeid med forskningsmiljøet ved Modum Bad
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 Søknad
 • Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad. Fortell i søknaden hvilken avdeling du ønsker.
Søknadsskjemaer:
Avdeling for spiseforstyrrelser
Avdeling for depressive lidelser
Avdeling for familiebehandling

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND