Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en stilling som postdoktor finansiert av Helse Sør-Øst. Prosjektet heter Norske Traumepasienters helse og delprosjektet som denne postdoktoren skal arbeide med har tittelen: Opioids and psychoactive drugs prescription after severe injuries: Impact on the safety of Norwegian trauma survivors. Vi har samlet individspesifikke data fra Nasjonalt Traumeregister i årene 2015–2018, matchet med traumefrie kontroller fra Folkeregisteret som er koblet til en rekke variabler fra Norsk Pasientregister (spesialisthelsetjenesten), KUHR-databasen (primærhelsetjenesten), arbeid, trygd og sykefravær (SSB/FD-trygd), Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret. Datasettet inkluderer omfattende kliniske data fra skadetidspunkt. De andre registrene inneholder data ett år før skade og inntil to år etter skade for alle traumepasienter (N= 26562) og en kontrollpopulasjon (N=257702) (Injury Prevention and Outcomes following Trauma (ous-research.no/ipot/). Alle data er innhentet fra registrene og er klare for oppstart av analysearbeidet.

Arbeidet vil bestå av analyse, tolkning og utarbeidelse av vitenskapelige artikler i samarbeid med medlemmer i forskningsgruppen som består av forskere fra OUS, UiO, FHI og STAMI. Arbeidssted vil være ved Oslo Universitetssykehus og avdelingen disponerer kontorplasser på Ullevål Sykehus. Det legges også til rette for hjemmekontorløsning. 

Arbeidsoppgaver
Postdoktor forventes å være ledende i arbeidet med prosjektet, herunder lede arbeidet med å analysere data, utarbeide rapporter og manuskripter for vitenskapelige publikasjoner, samt søke finansiering til nye forskere i prosjektet. Kunnskaper om norsk/nordisk helsevesen er en fordel. Klinisk praktisk erfaring fra arbeidet med traumepasienter, veiledningserfaring på master eller Ph.D. nivå og prosjektledererfaring teller positivt.

Det er også finansering til en ph.d.- stipendiat i prosjektet og postdoktor kan eventuelt tilbys hovedveilederskap for denne, avhengig av erfaring og ønsker. Alt dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med prosjektleder (Leiv Arne Rosseland) og prosjektets fagråd. Forskningsgruppen er sammensatt av komplementære kompetanser og det tilbys all nødvendig veiledning for en egnet postdoktorkandidat.

Kvalifikasjoner
  • Ph.D. i medisin, farmasi, epidemiologi, statistikk, psykologi eller annen relevant fagbakgrunn
  • Gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk
  • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
  • Erfaring med analyser av registerdata, store datasett, anvendelse av effektive analyseverktøy og kunnskap om analysemetoder er en fordel
  • Det er ønskelig om kandidaten kan kode egne skript for databehandling og analyse
Personlige egenskaper
  • Evne til å samarbeide, jobbe selvstendig og være fleksibel
  • Nettverksarbeid, internasjonalt samarbeid
  • Erfaring med veiledning og formidling er en fordel.
Vi tilbyr
  • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
  • Norges største tverrfaglige miljø innen forskning på traumatologi

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Leiv Arne Rosseland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92204274
E-post: lrossela@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4622679767
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO