Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Seksjonen består av tre enheter; Akutt døgnbehandlingsenhet, Front Ungdom arenafleksibelt og Intermediær Døgnbehandlingsenhet.
 
På grunn av intern omrokkering har vi nå ledig fast stilling som overlege.

Enheten tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp som eneste akuttenhet for ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er 13-18 år, men vi tar også imot barn i akutt krise. Enheten har fem plasser, og er godkjent for tvungent psykisk helsevern.

Deltagelse i vaktordning med hjemmevakt. 

Bupa har en stabil overlegegruppe og om ønskelig har du mulighet til å delta i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid.

Dersom du synes stillingen virker spennende håper vi du vil søke på stillingen snarest!

Arbeidsoppgaver
 • Selvstendig behandlingsansvar, pasientansvar, journalansvar i henhold til helsepersonelloven, herunder faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernlov
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utøvelse i eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsetting
 • Veiledning, oppfølgning, vurdering og anbefaling til godkjenning av leger i spesialisering
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialisering vil også bli vurdert
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH
Personlige egenskaper
 • Du liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen og kan takle krevende situasjoner
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med kompetente kolleger
 • Evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnede føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen
Vi tilbyr
 • Faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Stabil overlegegruppe i avdelingen
 • Mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens fagutvikling og forskning 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
 • Tilleggsutdanning
Språk
 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Eli Engelsen Fjæra
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 959 24 933
Navn: Ingrid Lange
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22117702
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 
Sognsvannsveien 55
0372 Oslo