Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Namsos har et nedslagsfelt på ca 50000 innbyggere fordelt på et stort geografisk område.
Avdelingen betjener i stort omfang gastrokirurgiske, ortopediske og gynekologiske operasjonsstuer, men også ØNH, øye, tann, medisin og psykiatri
i et aldersspekter fra 1 år og oppover. Det gjennomføres ca. 4000 anestesier
per år.

Avdelingen har 5 intensivsenger og 12 oppvåkningssenger, bidrar i palliativ team og den faglige driften av AMK Nord-Trøndelag. Anestesilege deltar også i de fleste av sykehusets akutteam.

Avdelingen er relativt liten med 8 overlegestillinger og 2 utdanningsstillinger (LIS 3). Dette gir gode muligheter for oppfølging.
Som LIS 3 hos oss vil du, etter en introduksjonsperiode, rotere gjennom de ulike fagfeltene og i løpet av 3 år kan du få godkjent de fleste
generelle læringsmålene for utdanningen i anestesiologi.

For de mer spesielle læringsmålene har sykehuset har en utdanningsavtale med St Olavs hospital som gir deg mulighet til å fullføre utdanningen der.

Vi har ledig vikariat for LIS 3 i anestesiologi  -  Tiltredelse etter avtale med varighet 1 år, med mulighet for forlengelse.

Vi tilstreber fast ansettelse etter vikariatet.

Vi søker LIS 3 i anestesiologi som bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø, har sosial kompetanse og kan jobbe i team.

Søker må beherske norsk (eller skandinavisk språk) muntlig og skriftlig og ha gyldig autorisasjon som lege.

Attester og vitnemål og to referanser legges ved søknaden.

Du kan lese mer om spesialiteten Anestesiologi HER

Arbeidsoppgaver

  • Delta i avdelingens turnus med dag- og vaktarbeid. Oppgaver inneholder anestesi til voksne og barn, behandling av intensivpasienter, innhospital akuttmedisin. Akuttbehandling/stabilisering av barn/nyfødte. 

Kvalifikasjoner

  • Den som ansettes forventes å delta i vaktarbeidet og forutsettes å være fysisk og mentalt skikket til tjenesten. Vakttjenesten er 7 delt. Det er utarbeidet tjenesteplan hvor vaktene er innarbeidet. Arbeidsoppgavene omfatter også undervisning av leger og sykepleiere.
  • Godkjent helsepersonell med norsk autorisasjon.
  • Søkeren må ha gjennomført LIS 1 eller tilsvarende.

Personlige egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Steven Kudra
Tittel: Overlege
Telefon: 74215747
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi og intensivmedisin, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos