Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

BUPP Fredrikstad har totalt 25 fagstillinger, 3 overlegestillinger, 2 LIS-stillinger, 12 psykologer og andre ulike kliniske profesjoner som sosionomer, pedagoger og familieterapeuter. I tillegg har seksjonen 5 merkantile stillinger samt seksjonsleder. 

Poliklinikken flyttet i desember til Cicignon, sentralt i Fredrikstad, og har nå nye flotte lokaler i fjerde etasje i Fredrikstadklinikken.

BUPP Fredrikstad har områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelser (OCD). i tillegg har vi et godt etablert spiseteam, spe- og småbarnsteam og et traume team (TF_CBT).

Vi har et samarbeid med Fredrikstad kommune vedrørende etablering av et FACT -team for unge  (tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge). Dette teamet er planlagt med oppstart i løpet av 2023 og 20 % av denne overlegestillingen er planlagt inn i dette teamet. Teamet arbeider på de arenaene der ungdommen deltar, som hjem, skole og annen aktivitet. Det er et nært samarbeid med den unges familie og nettverk.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning av barn og unge etter pakkeforløp, gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Faglig utfordrende oppgaver som innebærer bredden av barne- og ungdomspsykiatrifeltet
 • Arbeidsoppgaver knyttet til nyetablert FACT-team
 • Deltagelse i tverrfaglig team
 • Samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjeneste og det kommunale hjelpeapparatet
 • Rådgivning/veiledning til eksterne samarbeidspartnere
 • Veiledningsoppgaver overfor LIS
 • Aktiv deltagelse i seksjonens fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot og god evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig engasjement innenfor barne- og ungdomspsykiatrifeltet og med ønske om å bidra til en god utvikling av seksjonen

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb
 • En kompetent og positiv kollegagruppe
 • Et hyggelig arbeidsklima preget av faglig engasjement
 • Faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Regelmessige møter med legegruppen i avdelingen
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Z Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 915 94 972
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Nygaardsgata 13
1606 FREDRIKSTAD
Søk på stillingen