Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle og styrke fagmiljøet i vår poliklinikk?
Vi har en ledige stilling som overlege i psykiatri i vår allmennpoliklinikk. Solli DPS har to allmennpoliklinikker med hver sin leder og to overlegestillinger i hver. Det er for tiden LIS i begge avdelingene. DPSet
har i dag 9 overlegestillinger og 5 LIS stillinger.

Klinikkene ved Solli DPS har en tverrfaglig og kompetent behandlergruppe. Vi
har det siste året hatt et nært samarbeid med NKVTS for å gi ansatte økt og
spisset kompetanse i forståelse og behandling av komplekse traumer. Bedre
koordinerte behandlingsforløp for spiseforstyrrelser vil være et område vi vil
ha oppmerksomhet på de neste årene.

Du kan videre forvente et sterkt faglig, og
ikke minst sosialt miljø med satsing på fag og fagutvikling. Vi er spesielt
opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, slik at flere
profesjoner ofte er delaktig i behandlingsforløpet. 

Som lege ved Solli DPS blir du del av et felles fagmiljø der vi har ukentlige legelunsjer og månedlige møter i legeforum og overlegeveiledning. Vårt DPS satser også på vårt sosiale arbeidsmiljø, og har sosiale treff for alle ansatte som lønningstreff, sommerfest, julebord og
bordtennisturnering. Vi stiller også lag på Bergen City Maraton, og har godt
utstyrt treningsrom som både pasienter og ansatte kan benytte. 

Solli DPS har fokus på fag og utvikling, og vi deltar i eller leder for tiden flere utviklingsprosjekt i helseregionen, deriblant
et innovasjonsprosjekt for selvmordsforebygging, arbeidsrettet behandling og har ledet utvikling av Fremtiden DPS i Bergensregionen. Vi satser også på forskning, og har flere pågående forskningsprosjekt og  publikasjoner.

Dersom du brenner for et spesielt fagfelt og ønsker å fordype deg i dette vil vi legge til rette for det. Dette gjelder også om du er
interessert i klinikk-nær forskning.

Les mer om oss på solli.no eller på LinkedIn

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Delta i vurdering av pasienter som er henvist for behandling 
 • Bidra med medisinskfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Bistå andre kolleger direkte og indirekte i samarbeid rundt pasienter, veiledning m.m.
 • Bidra til å utvikle og styrke tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Veiledning av LIS
 • Vakt i 7 delt bakvaktsordning. Det er per idag hjemmevakt med utrykningsplikt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert medarbeider som både er strukturert og fleksibel.
 • Vi ønsker en medarbeider med positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner og uforutsigbarhet.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med spesielt god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100 % 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig fellesskap med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsavtale i KLP
 • Ansettelse etter avtale 

Mangfoldserklæring

Solli DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Solli DPS ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Åsa Kristine Rekdal
Tittel: Psykiater, Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 45403308
E-post: asa.kristine.rekdal@solli.no
Navn: Lena Sørstrømmen
Tittel: Seksjonsleder, psykologspesialist
Telefon: 418 09 609
E-post: lena.sorstrommen@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennseksjon 3
Osvegen 15
5228 Nesttun
Søk på stillingen