Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
  • Sykehjemslege, fast stilling 100 %, fra 1. mai 2023
  • Fastlege, vikariat med fast lønn eller "0-avtale", vikariat 1. juni - 1. oktober 2023
  • Legevakt, sommerjobb i turnus, med fast lønn
Et superhyggelig og stort legekollegie ønsker deg velkommen!
Vi er en solrik og populær kommune med mange muligheter for allmennleger. Hos oss jobber 25 fast ansatte leger i forskjellige stillinger; sykehjem, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, fastlegekontor, helsehus, legevakt. Vi har et godt samhold med ukentlig internundervisning og regelmessige fagettermiddager.  Her er det alltid en god kollega å spørre om råd. ALIS ordningen er i sving og du ta hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin hos oss.
 
- Nå er det ledig stilling som sykehjemslege. Stillingen er svært fleksibel og lokalisert på 3 forskejllige sykehjem. Arbeidet er tverrfaglig i samarbeid med sykepleiere, helsefagarbeidere, psykiater,  andre sykehjemsleger, fysioterapeut og ergoterapeut. 
 
- Stian skal i pappapermisjon og du kan prøve ut om fastlegejobben er noe for deg.  Vikariatet innebærer fast lønn + 20% av HELFO- refusjoner og egenandeler, alternativt kan en "0-avtale" opprettes. En fast hjemmekontordag til administrasjon per uke. På Lunden kommunale fastlegekontor står kommunen for driften. Kontoret er godt utstyrt og bemannet med faglig dyktig og trivelig helsepersonell. Det står et legekontor ferdig for deg!
 
- Sommerjobb på legevakta er gøy, løp og kjøp!
 
Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner. Interesse for feltet sykehjemsmedisin. Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønn
Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger.

Tiltredelse: 1. juni eller etter avtale.

Søknadsfrist: 15.03.23 

Kontaktperson
Alfrida Doksrød, Kommuneoverlege kliniske legetjenester, tlf. 91847127
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 91847127
Arbeidssted
Rådhuset Sandefjordsveien 3
3208 SANDEFJORD