Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi lyser ut 100% fast stilling for Overlege i psykiatri eventuelt Psykologspesialist.

Overlege eller Psykologspesialist med kompetanse innen rus og avhengighet kan også vurderes for stillingen. 

Vi ser fremover og tenker nytt. DPS Øst/ VPP Tana holder på med flere utviklingsprosjekter. Nå samler vi de ulike prosjektene i DPS Øst i en, fast stilling. I denne stillingen kan du derfor være med på utviklingen av flere spennende tilbud til våre pasienter. Dette har vi stor tro på vil gi en variert og spennende, samt faglig utfordrende arbeidshverdag! 

Dette er noen av dine framtidige arbeidsområder:

👉Nysatsing innen digitale helsetjenester; Digitalt FACT-team. Dette er et interkommunalt team hvor partene i teamet er Finnmarkssykehuset, Berlevåg-, Båtsfjord-, Nesseby-, Sør-Varanger-, Tana-, Vadsø- og Vardø kommune. Organiseringen av D-FACT  gjøres i samarbeid med kommunene. 

👉Gruppetilbud innen DBT - Dialektisk adferdsterapi

👉Vi utvider tilbudet til innsatte i Vadsø kretsfengsel, og vi oppretter nå et team som vil ambulere til fengslet. Teamet vil være tverrfaglig sammensatt, og planlegges å bestå av behandler/ psykiater/ psykologspesialist/ psykolog. Teamet vil ha et tett samarbeid med kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten om å styrke stedlige tjenester i Vadsø fengsel.

Utover dette vil arbeidsstedet ditt være ved VPP Tana, en allmennpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser og rus, med et tverrfaglig sammensatt personale. Her yter vi primært tjenester til kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og til dels Vadsø. 

Poliklinikken har et nært samarbeid med VPP Kirkenes, BUP Kirkenes og døgnenheten i Tana, og arbeider tett opp mot blant annet kommunale tjenester og psykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. I tillegg samarbeider vi med kommunehelsetjenesten samt innad i DPS Øst-Finnmark -Avdeling for voksen - som yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud.

Ditt framtidige kollegium ved VPP Tana består av 3 faste overlegestillinger, psykolog, LIS lege, 9 fagstillinger og 2 kontorfaglige stillinger. Alle holder et høyt faglig nivå, og samarbeider tett om oppgavene. Nå venter vi bare på deg🧡

Er du klar for denne viktige oppgaven? Da sender du inn søknad og forteller litt om hvorfor akkurat DU er den vi ser etter.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Faglig ansvar som inntak, utskriving, medisinering, TUD
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid intern og med våre samarbeidspartnere, intern og ekstern veiledning
 • Studentveiledning
 • Behandling av pasienter med ROP lidelser
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • D-FACT deltakelse 
 • Noe reisevirksomhet i opptaksområdet må påregnes
 • Vi gjør oppmerksom på at dette er en nyopprettet stilling og arbeidsoppgaver kan bli justert underveis

Kvalifikasjoner

 • Vedkommende skal ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i psykiatri med full forskrivningsrett; eller norsk autorisasjon som psykolog med klinisk spesialistutdanning, eller russpesialitet. 
 • Vedkommende må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Poliklinikken trenger spesialist med bred allmennpsykiatrisk kunnskap. Du må beherske både akutt-psykiatri med psykose-lidelser og suicidaltrusler, og behandlingsforløp for personlighetsforstyrrelser, ruslidelser, tilknytningsforstyrrelser og innsiktsrettet terapi og kunne gjennomføre behandlingsforløp
 • Det er ønskelig med erfaring fra pakkeforløp for psykisk helse til voksne
 • Det er ønskelig med ruskompetanse/erfaring
 • Veiledning og undervisning er en del av jobben
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk og kulturkompetanse bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en åpen, vennlig person med ro og sindighet, som også kan vise handlekraft og ta avgjørelser raskt hvis nødvendig. Gode samarbeidsevner både innad i avdelingen og vårt DPS, og ut mot kommunene og Finnmarkssykehuset er nødvendig
 • Vi liker å snakke sammen både for å samkjøre avdelingen og for å ha et tillitsfullt og realt forhold til hverandre
 • Vi har omsorg for hverandre og godt humør og gleder oss til å dele det med deg
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Her kan du være med på å videreutvikle tilbudet
 • Et sosialt lokalmiljø, med et variert friluftsliv og godt kulturtilbud
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Finnmarkssykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass dersom dette er nødvendig
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Mulighet for Finnmarksavtale for overleger i Finnmarkssykehuset (særavtale)
 • Mulighet for pendlerstilling med noe hjemmekontor
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som 20 % nedskrivning av studielån, gratis barnehage fra høsten 2023, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Janne Cecilie Askildsen Trane
Tittel: Klinisk konsulent st.gr 5
E-post: Janne.cecilie.Askildsen.Trane@finnmarkssykehuset.no
Navn: Hilde Gunn Belinda Schanche
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4791751819
E-post: Hilde.Gunn.Belinda.Schanche@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet VPP-Tana Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Maskevarreveien 3
9845 Tana