Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi trenger flere dyktige leger til vårt kollegium preget av godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og stort fokus på fag. Kanskje er det nettopp deg vi ser etter?Medisinsk avdeling Hamar gir mulighet for spesialistutdanning i generell indremedisin, hjertemedisin, fordøyelsessykdommer og endokrinologi. I samarbeid med de øvrige medisinske avdelingene i Sykehuset Innlandet kan vi etter avtale også tilrettelegge for utdanning i andre medisinske spesialiteter dersom det er ønske om dette.

Hamar og omegn har et variert frilufts- og kulturtilbud for alle aldre og Hamar kommune har de siste årene hatt et ekstra fokus på å utvikle bybildet og gi et godt tilbud til barn og unge. Byen er plassert ved Mjøsas bredde og ligger i pendleravstand fra de andre Mjøsbyene og Oslo. Kort avstand til Oslo Lufthavn.

Avdelingen har følgende stillinger ledig:

Lege i spesialisering 2/3, 3 x 100% vikariat. Ledig f.o.m. 01.04.2023 t.o.m. 31.08.2024.

Tidligere/senere tiltredelse kan avtales.  

Vi forholder oss til informasjon som legges inn i WebCruiter i søknadsprosessen og det er ikke behov for å sende søknad eller CV via andre kanaler. Kun leger med gjennomført LIS1/norsk turnustjeneste eller ev. fritak for LIS1 p.g.a. godkjent alternativ tjeneste vil bli vurdert til stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består av utredning og behandling av pasienter med alle typer indremedisinske problemstillinger både på sengepost og ved medisinsk poliklinikk. LIS2/3 går i 12 -delt sekundærvakt med aktiv tjeneste hele døgnet fordelt på dagvakt og nattevakt.  LIS1 i primærvakt og overlege i tertiærvakt med passiv vakt på kveld/natt.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Har gjennomført LIS1-tjeneste / norsk turnustjeneste
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et kollegium preget av godt humør og stor takhøyde.
 • Gode muligheter for faglig fordypning og tilrettelegging for deltakelse på kurs.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Yvonne Christine Hagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 91607061
E-post: yvonne.chr.hagen@sykehuset-innlandet.no
Navn: Hege Sognar Haugen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91751181
E-post: hege.sognar.haugen@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar