Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kristiansund kommune har ledig fastlegehjemmel i kombinasjon med 20% fast stilling som lege.

Stillingen er en nyopprettet fastlegehjemmel/nulliste ved Bryggen medisinske senter. Hjemmelen har et listetak på 600 pasienter. Dette i kombinasjon med 20 % fast stilling i Kristiansund kommune med fokus på rus- og avhengighetsproblematikk.

Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt.

Bryggen medisinske senter er et kommunalt drevet legesenter lokalisert i lyse og trivelige lokaler i Kristiansund sentrum. Fem fastleger og 3 helsesekretærer/støttepersonell er tilknyttet senteret.

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av hjemmel til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger, samt ha motivasjon og interesse for drift av legesenteret.

Kvalifikasjonskrav
 • norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål
 • spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med kommunen
 • meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • god kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege
 • erfaring og kompetanse innen rus- og avhengighetsproblematikk
Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.

Ønskelige kvalifikasjoner 
 • interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov
Personlige egenskaper 
 • gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • høy arbeidskapasitet
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • etableringstilskudd
 • ALIS-avtale
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Øvrige vilkår
Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Arild Strand
Tittel: Konst. kommuneoverlege
E-post: per.arild.strand@kristiansund.kommune.no
Navn: Siv Iren Stormo Andersson
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: +47 71574066
E-post: Siv.Iren.Andersson@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tempoveien 23
6508 KRISTIANSUND N