Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe og bo på vakre Sørlandet?

Sørlandet sykehus HF v/ Klinikk for psykisk helse har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF.

Seksjon for voksenhabilitering (HAVO) hører inn under Psykiatrisk avdeling og består av to enheter på Kongsgård, Kristiansand og Bjorbekk, Arendal.

Seksjon for voksenhabilitering har ansvar for spesialisert habilitering for voksne personer med medfødt og tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av sammensatt karakter i hele Agder. Seksjonen har et bredt tverrfaglig, spennende og trivelig arbeidsmiljø med ca. 25 årsverk fordelt på psykologspesialister, spesialpedagog, barnevernspedagog, psykiatere, nevrologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionom, tekniker og fysioterapeuter.

Ved seksjonen er det fra 01.06.2023 evt etter avtale, ledig en 100 % fast stilling for fortrinnsvis overlege med spesialisering innen enten voksen- eller barne- og ungdomspsykiatri. Leger med annen spesialitet eller interesse for habiliteringsfaget eller leger under spesialisering kan også søke stillingen. Tjenestested vil hovedsakelig være ved enheten i Kristiansand, med ambulant virksomhet ut fra denne enheten. 

Stillingen innebærer kun arbeid på dagtid, uten helgevakter eller akuttfunksjon. Oppstartstidspunkt vil kunne tilpasses ved behov.

Dersom du ønsker å lese mer om Sørlandet kan du klikke her og vår flotte by Kristiansand her og Arendal her.
Se en kort video her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuell spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i seksjonens inntaksteam
 • Utredning av henviste pasienter i tverrfaglige team
 • Diagnostisering av sammensatte diagnoser
 • Differensialdiagnostisering
 • Behandling, herunder medisinering av psykiske tilleggslidelser og atferdsutfordringer
 • Bidra med veiledning til både pasienter, pårørende, kollegaer i seksjonen, andre sykehusavdelinger og til kommunale tjenester
 • Samarbeide med andre involverte instanser og avdelinger eks. fastleger, DPS, HABU, ABUP og døgnposter i Psykiatrisk sykehusavdeling, SSHF
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i voksen- eller barne-/ungdomspsykiatri, med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra habiliteringsfeltet er ønskelig
 • Lege med annen spesialitet eller særlig interesse for habiliteringsfaget vil også kunne komme i betraktning
 • Interesse for habiliteringsfeltet er helt nødvendig
 • Søker må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Profesjonell, tålmodig, ansvarsbevisst og vennlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kolleger
 • Gode kommunikasjonsevner og godt humør
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å bidra i etiske vurderinger
 • Evne til å arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver innen habiliteringsfeltet
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Godt, inkluderende arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og godt humør
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Poliklinisk og ambulant virksomhet, kun dagarbeid uten helgevakt eller akuttfunksjon
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Lønn- og permisjonsordning etter gjeldende regulativ, inkl. utdanningspermisjon for spesialister
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Arnhild Daasvatn
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 909 91 214
Navn: Tone Bjerkelund
Tittel: Overlege
Telefon: 958 98 099
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bispegra 40
4632 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image