Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi lyser ut stilling som overlege i Ambulant, psykose, avhengighet og sikkerhetsteam (APAS), Senter for psykisk helse og rusbehandling, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en høyt prioritert del av virksomheten. Vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, utvikling av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

Sykehuset har samlet virksomheten i et Senter for psykisk helsevern og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er integrert i den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

APAS søker overlege til fast stilling, tiltredelse etter avtale.

Stillingen er lagt til APAS, et høykompetanseteam som gir spesialisthelsetjeneste hovedsakelig til pasienter med forhøyet voldsrisiko, alvorlig psykisk lidelse og avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler. APAS er et av seks team i Seksjon ambulant virksomhet. Det er et tverrfaglig team med en psykologspesialister, to psykiatere, klinisk sosionom og spesialsykepleiere.

Du vil få selvstendig ansvar til å gjennomføre pasientbehandling i samarbeid med kolleger og i tråd med god faglig praksis. Det er stor grad av individuelt tilpasset behandling som omfatter blant annet:
 • Vurdering, utredning og behandling av psykiske lidelser
 • Tverrfaglig og teambasert arbeid
 • Arenafleksibelt arbeid
 • Behandlingsoppfølging av pasienter dømt til særreaksjon
 • Ansvar for TPHU
 • Integrert behandling av psykiske lidelser og avhengighetslidelser
 • Veiledning av kollegaer og samarbeidspartnere
 • Delta i faglig utvikling av teamet
 • Tett samarbeid med andre sykehusavdelinger og relevante bydelstilbud
Vi søker en engasjert overlege som liker å arbeide i team og har interesse for pasienter som har alvorlig og sammensatt problematikk. Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.
Kvalifikasjoner:
 •  
 • Godkjent spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Kjenner aktuelt lovverk
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med tilsvarende målgruppe

Vi tilbyr:
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
Kontaktpersoner:
Medisinskfaglig rådgiver Martin Åm 997 26 573
APAS: fungerende tTeamleder Lars -Andreas Trettevik, 468 04 278
Seksjon ambulant virksomhet: Seksjonsleder Øystein Skaare 930 03 641
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Martin Åm
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 997 26 573
Navn: Lars -Andreas Trettevik
Tittel: Fung. teamleder
Telefon: 468 04 278
Navn: Øystein Skaare
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 930 03 641
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO