Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ønsker vi å rekruttere deg som LIS i 100 % vikariat. Vi ønsker deg med på laget for å videreutvikle vårt tilbud til pasienter med behov for rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. 

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca. 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionsfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner; seksjon Helse og arbeid, seksjon Ottestad Rehabilitering, seksjon Solås Rehabilitering, seksjon Smerte CFS/ME og seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad, 13 på Solås og 15 på Granheim. I tillegg er det betydelig poliklinisk virksomhet.

Arbeidsoppgaver

Vikariatet er knyttet til seksjon Ottestad Rehabilitering og har oppstart 01 mai 2023, men det kan avtales tidligere oppstart dersom ønskelig. Vikariatet er tidsbegrenset og går ut 31. desember 2023, men med mulighet for forlengelse.

Ved Ottestad Rehabilitering drives inneliggende tverrfaglig rehabilitering, samt en del poliklinikk. Hovedpasientgruppene er personer med hjerneslag, annen ervervet hjerneskade, perifere nevrologiske lidelser, multitraume, arm- og benamputasjon. I tillegg til sengepost, har seksjonen en benamputasjonspoliklinikk og en spastisitetspoliklinikk. LIS deltar i de fleste av seksjonens oppgaver, men er primært knyttet til de inneliggende pasientene. Avdelingen har 11-delt hjemmevakt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Interesse for, og gjerne erfaring fra, fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Allmennlege med behov for sykehuspraksis kan også søke.
 • Lege med lisens kan være aktuelt med vesentlig relevant erfaring fra rehabilitering.

Personlige egenskaper

 • Vi trenger deg som er arbeidsom, målrettet, strukturert og fleksibel.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Engasjement i arbeidet, med et ønske om å jobbe tverrfaglig i team.
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet, herunder gode kommunikasjonsevner, vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og et bredt tverrfaglig miljø. Avdelingen er en av de største innen vårt fag i Helse Sør-Øst, og har til sammen 15 leger.
 • Vi har i alle seksjoner faglig engasjerte medarbeidere som er gode på samarbeide og spiller på hverandres kunnskap.
 • Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt.
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Eidem
Tittel: Ass. seksjonsleder
Telefon: 90103504
Navn: Maja Wetterhall Almlid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97015508
Arbeidssted
OTT REHABILITERING, Sykehuset Innlandet HF
Jørgen Jensens veg 7
2312 Ottestad