Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Kongsvinger poliklinikk og døgnseksjon har nå ledig vikariat som lege. 

Stillingen er administrativt underlagt seksjonsleder ved seksjonen og faglig underlagt medisinskfaglig rådgiver.

DPS Kongsvinger er en liten avdeling med et svært godt samarbeid på tvers av seksjoner. Poliklinikken samt ambulant akutt-team (AAT) og døgnseksjonen er samlokalisert med ARA Kongsvinger og Kongsvinger sykehus. Det forventes fleksibilitet og det må påberegne arbeidsoppgaver på tvers av seksjoner innen avdelingen. Totalt har DPS Kongsvinger 6 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger.

Døgnseksjonen og AAT har en overlegestilling, døgnseksjonen har en LUT-stilling, en psykologspesialist og en psykolog i spesialisering som samarbeider tett om pasientbehandlingen.
Døgnavdelingen har 14 senger med tverrfaglig kompetanse hvor miljøterapien er i kontinuerlig utvikling. Døgnseksjonen er i behov for en lege som ønsker å bidra inn i et engasjerende fagmiljø. Døgnseksjonen kan tilby godt arbeidsmiljø, gode muligheter for egenutvikling og en høy faglig standard. 

DPS Kongsvinger poliklinikk har totalt 5 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger.

Det er seks kommuner som ligger innenfor opptaksområdet.  

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst. DPS Kongsvinger ligger kun litt over en times kjøring fra Oslo og det er god togforbindelse mellom Kongsvinger og Asker. Vi oppfordrer medisinstudenter som snart er ferdig med studiet til å søke på stillingen. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav  og nasjonale føringer.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø
 • Deltagelse i intern og ekstern undervisning/veiledning
 • Å forholde deg til gjeldende føringer fra divisjonen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Det er en fordel med erfaring fra behandling av målgruppen psykoseproblematikk/allmenn psykiatri

Personlige egenskaper

 • Ha engasjement og interesse for psykiatrifeltet
 • Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer
 • Ha evnen til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team 
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Dagarbeidstid, ingen vaktbelastning
 • Ukentlige legemøter
 • Tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet.
 • Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte i Ahus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Haldammen
Tittel: Seksjonsleder poliklinikken
E-post: cecilie.haldammen@ahus.no
Navn: Renate Mikkelsen
Tittel: Seksjonsleder døgnseksjonen(sykepl/jordmor)
Telefon: 94833134
E-post: renate.mikkelsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPK døgn
Parkvegen 33
2212 Kongsvinger