Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, er det ledig 1 års vikariat

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi.
 
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken er en psykisk helsetjeneste ved det somatiske sykehuset på Steinerud. Vår enhet er organisert under Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen, men holder til på Steinerud, i den somatiske delen av Diakonhjemmet sykehus. Enheten har 7 stillinger; leder, psykiater, psykiatrisk sykepleier og psykolog/psykologspesialister. Enheten søker en LIS til godkjent fordypningspraksis. Fordypningstjeneste ved enheten vil by på spennende utfordringer i krysningsfeltet mellom psykiatri og somatikk. Stillingen er uten vakt-turnus.
 
Enheten har to tjenester:
1) Akutt-tjeneste/CL-tjeneste som er bemannet med to personer (psykiater + psyk. sykepleier eller LIS) i vanlig arbeidstid. Arbeidet er rettet mot pasienter innlagt i somatisk sykehus, med vurdering av selvmordsfare, alvorlig psykisk lidelse, intox, krisereaksjoner, samtykkekompetanse, medikamentvurderinger, råd om tvangsbehandling, angst, depresjon. Vi har ca 800 konsultasjoner i året.
 
2) Helsepsykologisk poliklinisk tjeneste som tar imot pasienter som er rettighetsvurdert ved somatisk avdeling og henvist av lege på sykehuset. Det er pasienter som trenger hjelp til å mestre sykdom eller behandlingen den krever og/eller som har psykiske plager knyttet til somatisk sykdom.  Pasientene har gjerne utfordringer knyttet til angst, depresjon, utmattelse, smerter, søvnproblemer, krisereaksjoner eller familieproblematikk. Vi driver også utstrakt veiledning, undervisning og fagutvikling. Den polikliniske tjenesten har ca. 2.300 konsultasjoner i året.

Som LIS vil arbeidsoppgavene i hovedsak foregå i enhetens akutt-tjeneste:
  • Vurdering av psykisk helse hos pasienter innlagt i somatisk sengepost
  • Anbefaling av tiltak knyttet til psykisk helse for pasienter innlagt ved somatisk sengepost
Som del av teamet vil LIS også kunne bli involvert i den helsepsykologiske tjenesten, hovedsakelig som konsulent i enkeltsaker
Det er en fordel med erfaring fra arbeid med somatisk syke og kognitiv terapi, og erfaring med å gjøre selvstendige vurderinger av psykisk helse i akutt-situasjoner. Kjennskap til VPA og bydelen sine tilbud, personlig egnethet, selvstendighet, og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.
Tjenesten er godkjent som fordypningstjeneste for spesialiteten psykiatri, og en godt egnet tjeneste for ALIS.

Kvalifikasjoner
  • Søkere må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig
  • Godkjent turnus eller LIS 1
  • Grunnleggende datakunnskaper
  • Personlig egnethet 
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
  • Lønn etter avtale
  • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Klinikk for psykisk helse og rus, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
Kontaktperson
Navn: Cathrine Lindbom
Tittel: Konst. enhetsleder
Telefon: 95045364
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO