Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

LIS i akutt- og mottaksmedisin
Akuttsenteret tar årlig imot over 35.000 pasienter til
vurdering, sykehusinnleggelse og akutt poliklinisk behandling. Akuttsenteret inneholder akuttmottak, skadepoliklinikk og avklaringsenhet med 28 sengeplasser for utredning, observasjon og behandling.
Flere pasientgrupper med forventet kortvarig sykehusopphold avklares og ferdigbehandles i Akuttsenteret. Akuttsenteret er nybygget og vi flyttet inn i november 2021. Vi har alle moderne fasiliteter som lab, røntgen og CT i Akuttsenteret, og meget engasjerte og inspirerende ansatte. Det er 8 overlegestillinger i Akutt- og mottaksmedisin. Sykehuset i Vestfold tilbyr hele spesialiseringsforløpet lokalt.

Akuttsenteret har en sentral rolle i sykehusets beredskapsorganisasjon og ivaretar flere viktige
funksjoner i den akuttmedisinske kjeden. Akuttsenteret har ca 190 ansatte
fordelt på leger, sykepleiere, helsesekretærer og andre personellgrupper. Leger
i ulike vaktlag utgjør viktige roller og arbeidsoppgaver i den akutte
pasientbehandling.
Sykehuset i Vestfold utvikler rollen for akutt- og mottaksmedisineren som en
sentral aktør i arbeidet med mottak, vurdering og oppstart av behandling av nye
pasienter. Vi søker etter flere leger som ønsker å være med på og bidra til spennende
faglig utvikling.

Akutt- og mottaksmedisinere vil få mulighet til å opparbeide kompetanse
til å kunne håndtere akuttmedisinske tilstander på tvers av pasientenes fagtilhørighet. Du vil få veileder innen AMM. LIS er for tiden tilknyttet en av de indremedisinske vaktlagene. Det er p.t. 3 LIS vaktlinjer i 10-delt vakt. Dette kan endres på sikt. AMM overlege er tilstede frem til kl 21.00 på hverdager og kl 16 i helg. Det er overlegevaktlinjer på flere av våre spesialiteter både innen medisinske og kirurgiske fag med hjemmevakt om natten. Det er god støtte av anestesiologi med tilstedevakt hele døgnet. Vi har stort fokus på teamtrening, simuleringstrening og trening i tverrfaglig mottak. Arbeidsplanen er oppsatt med faste fordypningsdager og vi prioriterer sterkt permisjon til kurs i spesialiseringen. 

LIS AMM følger samme LIS2 læremålsplan som de indremedisinske spesialitetene. Hvis den utlyste stillingen besettes av intern søker kan det bli ledig fast LIS stilling som muliggjør å gjennomføre LIS2 (FIM og FKM) delen av AMM læremålsplan. Dette i så fall etter avtale.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i akuttmottak og avklaringsenhet i Akuttsenteret samt rotasjon til andre læringsarenaer ved behov.
 • Delta i en av avdelingens vaktordninger.
 • Samarbeid og oppgavefordeling mot øvrige vaktlag.
 • Pasientlogistikk og flyt internt i Akuttsenteret og mot øvrige kliniske enheter.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og gjennomført spesialisering del 1.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.

Personlige egenskaper

 • Liker utfordringene med å behandle akutt- og kritisk syke.
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team.
 • Kan arbeide selvstendig og kan håndtere høyt arbeidstempo.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgruppe.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet vektlegges.     

  Vi tilbyr

  • Allsidig tjeneste.
  • Spennende arbeidsoppgaver i nytt akuttsenter.
  • Medlemskap i pensjonsordning (pliktig).
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

   Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Vidar Ruddox
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 91884818
  Navn: Gustav Trygve Siqueland
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 91612511
  Navn: Therese Hamre Leet
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 95994338
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Akuttsenter - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3103 Tønsberg