Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bjørnnafjorden kommune har ledig 1 års 100% vikariat som fastlege ved Eikelandsosen legekontor frå 01.09.23.

Arbeidsstad: 
Eikelandsosen legekontor er ein fire-legepraksis med 3 ALIS legar og ein legespesialist i allmennmedisin.
Legekontoret held til i romslege, lyse lokale. Bygget er berre 3 år gamalt. Lokala har m.a. akuttstove, sårstove og laboratoriet med Spirometri, EKG og 24 t BT kopla opp mot epj. Vi nytter journalsystem Infodoc.
Vi er samlokalisering med legevakt Eikelandsosen og legekontoret fullt utstyrt med akuttmedisinsk utstyr og eit rikhaldig medisinlager. 

Om stillinga: 
 • Pasientliste på 700  
 • 20-delt legevakt ved interkommunal legevakt hovedstasjon på Moberg
 • Andre kommunale oppgåver kan vere aktuelle
Kvalifikasjonar
 • Du må ha norsk autorisasjon.
 • Du må ha fullført LIS1
 • Du må meistre norsk godt skriftleg og munnleg
 • Du er lege med engasjement og entusiasme
 • Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest i tråd med reglane i helseperonelllova 
Vi tilbyr:
 • Grunnlønn etter Legeforeningen sitt avtaleverk 
 • 20% insentivlønn 
 • Fastlønn for legevakt
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Regelmessig internundervisning/fagforum  
 • Eit svært godt og utviklande arbeids- og fagmiljø
Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det.

Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune
Kontaktperson
Navn: Desiree Lange
Telefon: +47 456 93 498
Arbeidssted
Torggata
5209 OS