Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Medisinsk avdeling har vi nå ledig 2-4 stillinger for sommeren 2023. Stillingene er primært tiltenkt legestudenter med lisens, men også leger i påvente av LIS1-stilling er velkommen til å søke.

Stillingen er et fulltidsengasjement for sommeren 2023.

Vi er ute etter legestudenter med faglig engasjement og innsatsvilje som har mulighet til å jobbe fra juni til og med august 2023.

Tidligere erfaring fra jobb i sykehus og akuttmottak er en fordel.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.

Arbeidsoppgaver:
  • Mottak og behandling av de fleste indremedisinske problemstillinger.
  • Posttjeneste
Kvalifikasjoner:
  • Norsk lisens
  • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
  • Faglig engasjement
  • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenberggt. 17
0440 OSLO