Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi vil bringe psykisk helsevern og avhengighetsbehandling et skritt videre – og nå ønsker vi deg med på laget!

Klinikk for psykisk helse og rus er en av landets største. Hos oss får du derfor svært gode muligheter for utvikling av bred kompetanse
innenfor psykiatrifeltet. Klinikken består av Blakstad sykehus, fem DPS (Drammen, Kongsberg, Bærum, Asker, Ringerike), Avdeling for rus og avhengighet,
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU). I tillegg har vi samarbeidsavtaler med CRUX Bergfløtt, Modum Bad og Manifestsenteret. 

Vi tilbyr gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor psykiatrifeltet. For beskrivelse av
utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se:
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering-lis/utdanningsplan-for-spesialiteten-psykiatri.
Trykk på «Beskrivelse av enhet» for informasjon om de ulike læringsarenaene i
spesialiteten.

En av klinikkens LIS, som for tiden er i tjeneste ved CRUX Bergfløtt, skal ut i foreldrepermisjon og det er derfor nå et ledig vikariat for lege i spesialisering i psykiatri ved CRUX Bergfløtt.

CRUX Bergfløtt behandlingssenter tilbyr behandling på spesialisthelsetjenestenivå til mennesker med psykoseproblematikk. Døgnavdelingen ligger i Lier og har 15 behandlingsplasser for unge pasienter, hvorav to er brukerstyrte plasser. CRUX Bergfløtt tilbyr spesialisert behandling over tid til pasienter i målgruppen, og har et utstrakt samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunene. I døgnavdelingen vil du samarbeide med overlege, psykologspesialist, to psykologer, idrettspedagog, sosionom, kunstner, sykepleiere og annet miljøpersonale med og uten videreutdanninger.

CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et godt sted å jobbe, og har et aktivt og bredt sammensatt fagmiljø. Der vil du møte en gjeng engasjerte medarbeidere som setter pasientene først. Som LIS ved CRUX Bergfløtt Behandlingssenter vil du veiledes av overlege på stedet. For øvrig deltar du i opplæringsprogrammet til VVHF gjennom undervisning innen psykiatri på Blakstad hver tirsdag.

CRUX Bergfløtt er en del av Stiftelsen CRUX, som er landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren i Norge. Vi jobber for å gjøre verden til et litt bedre sted. Slagordet vårt er «Det finnes alltid muligheter», og våre grunnverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Oppstart vil være 10.05 eller etter avtale. Riktig kandidat ansettes fortløpende. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser med veiledning fra overlege
 • Ansvar for pasientbehandling med veiledning fra overlege 
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme gode pasientforløp
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger     
 • Bidra i undervisning for leger, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere  
 • Deltakelse i gjeldende vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Har norsk autorisasjon som lege 
 • Har solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig  
 • Har fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste.

Personlige egenskaper

 • Evner å arbeide både tverrfaglig og selvstendig
 • Er reflektert med gode medisinske fagkunnskaper
 • Er strukturert, fleksibel og engasjert
 • Er interessert i å være med i utvikling av psykiatrifaget
 • Vil bidra i arbeidet med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet
 • Er en god lagspiller som vil bidra i vårt gode arbeidsmiljø            

Vi tilbyr

 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Fordypningstid 4 timer per uke
 • Internundervisning 2 timer per uke med landets fremste fagfolk innen sitt felt
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø med en tydelig faglig og verdiorientert grunntenkning
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Kristine Dyve
Tittel: Klinikksjef, CRUX Bergfløtt behandlingssenter
Telefon: 92684636
E-post: mk.dyve@stiftelsencrux.no
Navn: Anne Marthe Trapnes Johnsrud
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 47287882
E-post: anntra@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken
Bergflødtveien 69
3404 Lier
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image