Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker å rekruttere en nysgjerrig og ambisiøs kollega til 6-årig PhD-utdanning i kombinasjon 50/50 med klinisk stilling i prosjektet "Diagnostic tool for thyroid nodules using deep learning artificial intelligence". Den kliniske stillingen vil kunne være innenfor radiologi, nuklærmedisin, endokrinkirurgi eller annen spesialitet med overlappende fagområde. 

Om lag 40 % av voksne har knuter i skjoldbruskkjertelen, men diagnostikken må forbedres for å unngå unødvendig kirurgi. Dette prosjektet skal lage et datasystem for å gjenkjenne både godartede knuter og kreftsvulster på ultralydbilder, ved hjelp av kunstig intelligens. I nært samarbeid med Senter for Pasientnær Kunstig Intelligens (SPKI) og internasjonale forskere skal vi utvikle metodene og programvaren som er nødvendig for å gjøre sikker, non-invasiv diagnostikk. Dette vil kunne spare pasientene for både unødvendig prøvetaking og unødvendig diagnostisk kirurgi. 

Arbeidsoppgaver

Stipendiat er en utdanningsstilling for forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Den som tilsettes må oppfylle kravet om opptak på fakultetets PhD-program, jfr. § 6 i PhD-forskriften.

Stipendiaten deltar i forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. I prosjektet vil vi først bygge opp en database med eksisterende ultralydbilder og tilhørende helseopplysninger. Databasen skal brukes for å utvikle et kunstig intelligens-verktøy som kan tolke bildene og predikere endelig diagnose. Som stipendiat vil du delta i hele prosessen, helt fra innsamling av data til produktdesign for det endelige verktøyet som skal hjelpe klinikeren.

Kvalifikasjoner

Helsefaglig eller annen relevant utdanning på masternivå. Søkere med medisinsk embetseksamen og (ønske om) erfaring innen radiologi, endokrinkirurgi eller nukleærmedisin vil bli foretrukket. Forskningserfaring er en fordel. Vi ser fortrinnsvis etter en person som kan kombinere 50 % PhD-stilling med klinisk stilling som lege i spesialisthelsetjenesten, men personer med annen helsefaglig bakgrunn kan også søke. 

Søker må beherske norsk, dansk eller svensk i tillegg til engelsk skriftlig og muntlig. 
Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om kunstig intelligens eller programmering, selv om det kan være en fordel.

Personlige egenskaper

Hovedvekten av bedømmelsen blir lagt på søkerens potensial for forskning slik det framgår av

 • dine personlige egenskaper, spesielt samarbeidsevner og evne til å løse problemer
 • eventuelle vitenskapelige arbeider
 • dokumentert evne til å arbeide selvstendig og effektivt
 • motivasjon til å forske på temaet

Vi tilbyr

 • spennende tverrfaglig arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • variert arbeidshverdag
 • muligheter for å gå på ski nesten hele året
 • en internasjonal småby med rikt kulturliv

Søknad skal inneholde

 • søknadsbrev, inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen og forskningsprosjektet
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift fra avlagte grader; bachelorgrad og mastergrad og tilsvarende
 • attester
 • referanser
 • eventuelle arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Vegard Heimly Brun
Tittel: Overlege/førsteamanuensis
Telefon: 92266643
E-post: vegard.heimly.brun@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kunstig intelligens/ultralyd/endokrinkirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø