Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
To fastlegehjemler, en ved Andenes legekontor og en ved Risøyhamn legekontor, Nordland fylke.Fleksible avtaler tilbys, fastlønn, 0-avtale eller en kombinasjon. «LIS1-ventere» er også velkommen til å søke.

Kommunen deltar i interkommunal legevakt natt og helg, lokalisert på Stokmarknes.

https://www.andoy.kommune.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/And%C3%B8y
https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege?fylke=18&kommuner=1871
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Andøy kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Holm
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41690117
E-post: astridbholm@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel
Send søknad på mail
Arbeidssted
Andøy
Daniel Hægstad gt 24
8480 ANDENES
Søk på stillingen