Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bamble helsehus har 5 sengeposter fordelt på 3 etasjer. Til sammen 62 sengeplasser.
Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med tilgang til moderne hjelpemidler.
 
En forsterket skjermet avdeling med 7 beboere 
En pleieavdeling med 13 beboere.
En pleieavdeling med 20 beboere.
En rehabiliteringsavdeling med 8 plasser.
En korttidsavdeling med 4 lindrende plasser, 2 KAD plasser, og 8 korttidsplasser.
 
I tillegg til sengepostene inneholder helsehuset flere andre funksjoner også, bl.a. legevakt, legesenter, fysio- og ergoterapitjenesten og dagavdeling.
 
Tilsynslegefunksjon har inntil nå vært ivaretatt av flere av kommunens fastleger. For å ivareta funksjonen bedre søker vi nå etter en sykehjemslege i 80-100 % stilling.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av de som har plass på Bamble helsehus
 • Medisinskfaglig ansvar for sykehjemmet, inkludert lindrende og KAD
 • Ansvar for nødnett i arbeidstiden
 • Ta del i kompetanse- og tjenesteutvikling på helsehuset
 • Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende
 • Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis
 • Mulighet for deltagelse i legevakt
 • Arbeide i overenstemmelse med tjenestenes planer, mål og verdigrunnlag
 • Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og           forskrifter og i tråd med "Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten".
 • Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og     spesialisthelsetjeneste
 • Bidra i utviklingsprosesser i kommunen
 • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver i kommunen
Krav til kompetanse
 • Gjennomført spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1) eller turnustjeneste
 • Norsk autorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper
Øvrige kvalifikasjoner
 • Interesse og engasjement for geriatri
 • Søker må ha gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Evner å motivere andre og skape engasjement
 • Innovativ og nytenkende
 • Positiv, trygg og omsorgsfull
 • Tillitvekkende, pålitelig og ærlig
 • Opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk
 • Har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov
Personlige egenskaper
 • Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Evner å motivere andre og skape engasjement
 • Innovativ og nytenkende
 • Positiv, trygg og omsorgsfull
 • Tillitvekkende, pålitelig og ærlig
 • Opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk
 • Har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Mulighet for å være med på å utvikle egen stilling
 • Årslønn på kr. 875 000 (LIS 3) – 1 075 000 (spesialist)i 100% + komp for nødnett inntil videre. *
 • Mulighet til å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA- bedrift
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  *kan bli borte ved en evt sammenslåing av legevaktene.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bamble kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke Devik
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 90419871
E-post: vibeke.devik@bamble.kommune.no
Navn: Kristin Berge
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40629098
E-post: kristin.berge@bamble.kommune.no
Arbeidssted
Sykehjemsveien 1
3960 STATHELLE