Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli Østensjøs bydelsoverlege?

Vi søker en engasjert samfunnsmedisiner som vil bidra i bydelens strategiske innsats for å fremme helse, trivsel og utjevne sosial ulikhet i helse. Målet er at Bydel Østensjø er et godt sted å bo – hele livet! Bydelsoverlegen er bydelens medisinskfaglige rådgiver, som skal medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid og vil være sentral i bydelens kontinuerlige forbedringsarbeid og samskaping. Bydelsoverlegen leder Avdeling for helse og miljø, samt bydelens psykososiale kriseteam. Stillingen rapporterer til bydelsdirektør.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgiver for bydelsdirektør og bydelens tjenesteledere
 • Fagansvar for smittevern og migrasjonshelse
 • Myndighetsoppgaver innen lov om psykiskhelsevern
 • Tilsyn og myndighetsutøvelse etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern
 • Administrere og videreutvikle bydelens fastlegetjeneste, ansvar for ALIS, LIS 1 og bydelens legeplan
 • Bidra til god samhandling mellom bydelens fastleger, spesialisthelsetjenesten og bydelens helse-og omsorgstjenester
 • Helsemessig beredskap, samt overvåking av den generelle helsesituasjonen i bydelen
 • Saksbehandling og kvalitetsforbedringsarbeid
 • Medisinsk faglig ansvar for utredninger, høringsuttalelser, prosedyrer og politiske/faglige planer innenfor ansvarsområdet.
 • Aktivt bidra inn i bydelens strategiske prioriterings- og utviklingsarbeid
 • Bidra til å løse krevende enkeltsaker sammen med helse- og omsorgstjenesten
 • Lede prosjekter og satsninger innen fagområdet
 • Andre lovpålagte oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Påbegynt eller fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin er ønskelig
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Erfaring fra en eller flere av følgende områder: samfunnsmedisinsk arbeid innen folkehelse, forebygging, miljørettet helsevern, smittevern og epidemiologi
 • God kjennskap til norsk helsevesen og kjennskap til bydelens utfordringer er ønskelig
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid
 • Interesse for utvikling av kommunehelsetjenesten
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Meget gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper
 • Meget gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Helsepersonell med utdanning fra utlandet må dokumentere norskferdigheter på akademisk nivå (nivå B2)
 • Gode IKT-kunnskaper
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for overordnet medisinskfaglig-/samfunnsmedisinsk arbeid
 • God rolleforståelse og evne til å jobbe selvstendig på en systematisk og effektiv måte
 • Fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Evne og vilje til å tenke helhetlig og jobbe forebyggende og tverrfaglig
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert, og håndtere krevende situasjoner under tidspress
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • En utfordrende og meningsfylt stilling i et tverrfaglig miljø
 • Utviklingsorienterte og varierte arbeidsoppgaver
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Lønn- og arbeidsvilkår iht. Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Noe kveldsarbeid må påregnes
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 23438500
Navn: Lars Henrik Bøhler
Tittel: Bydelsdirektør
Telefon: 23438500
Hjemmeside
Arbeidssted
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO