Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nyoppretta fastlegeheimel ledig ved Krossen legesenter i Klepp kommune

Klepp kommune har 4 privatdrivne legesenter. Krossen legekontor er lokalisert i Klepp sentrum og er organisert som eit A/S der kvar fastlegeavtale er eigar i like stor del. Legesenteret har frå før 4 faste legar, som alle er spesialistar i allmennmedisin. Det er no oppretta ein ny avtale for å styrkja legetenesta i kommunen.

Legekontoret bruker webmed journalsystem, er velutstyrt og har erfarne medarbeidarar. Det er gode arbeidsforhold og stabilt arbeidsmiljø.

Den nye lista vil bli oppretta snarast, og det vil etter avtale med Klepp kommune bli gitt per. capita tilskot på 700 listeinnbyggjarar ved oppstart, som fell vekk når lista overstig 700. Det blir og gitt eit etableringstilskot pålydande kr 300 000. 

Kommunen har etablert ALIS-ordning.

Dei økonomiske vilkåra knytta til praksis vert avtalt direkte med Krossen legekontor.

Offentlege oppgåver kan bli pålagt med inntil 7,5 timar pr. veke.

Deltaking i interkommunal legevakt med Time kommune ettermiddag og kveld lokalisert i Klepp sentrum og med Time og Hå kommunar på natt, lokalisert i Hå kommune.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Klepp kommune
Kontaktpersoner
Navn: Roman Benz
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 48136838
E-post: roman.benz@klepp.kommune.no
Navn: Håvard Ims
Tittel: fung. kommuneoverlege
Telefon: 93099114
E-post: havard.ims@klepp.kommune.no
Navn: Øystein Jektnes Balle
Tittel: lege ved Krossen legekontor
Telefon: 40238983
Arbeidssted
Krossen legekontor
Kleppelundvegen 15
4350 KLEPPE