Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nåværende innehaver planlegger å avslutte sin praksis primo 2023 p.g.a. alder. Hjemmelen har et listetak på 1500 pasienter. Listen fordeles på to leger dersom ønskelig. Praksisen er veldrevet som næring, og har vært lokalisert i Breidablikkgata 149 i hjertet av Haugesund sentrum, men der leieavtalen går ut i august 2023. Hjemmelen kan ved overtakelse og oppstart driftes fra Gard Helsehus og samarbeide med annen fastlege. Hjemmelsinnehaver vil ellers stå fritt til å flytte hjemmelen der ønskelig. Dyktig hjelpepersonell, gode fasiliteter og  CGM journalsystem. Lett tilgjengelig og med gode parkeringsforhold.  For nærmere informasjon kontakt:
  • Fastlege/hjemmelsinnehaver Svein Gisle Apeland tlf. 52806060 /e-post: kanape@online.no;
Vi søker:
  • Lege med norsk autorisasjon, som har gjennomført LIS1 og som ønsker å gå videre med allmennmedisin, har genuin interesse for mennesker, som kan kommuniserer med alle på norsk, er systematisk, strukturert og med høy faglig integritet samt evner å jobbe under press. Krav om politiattest til stillingen/hjemmelen.
Vi kan tilby:
  • En jobb med kontinuitet i kontakt med pasienter og tidvis også hele familier over tid
  • Godt faglig fastlegemiljø med 33 andre fastleger
  • Lokalisert nær Haugesund Sjukehus helse Fonna
  • Vakter på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt sammen med dyktig hjelpepersonell
  • ALIS-avtale med praksiskompensasjon og dekning av utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving i spesialiseringsløpet
  • Oppstartstilskudd kr 200 000 ved avtaleinngåelse og kr 100 000 etter ett års drift.
  • Økt basistilskudd med kr 10 per capita fra januar 2023.
For nærmere informasjon, kontakt helsesjef Tone B. Steinsvåg,  tlf. 91382501/ e-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no;
Søknad med CV merkes “Fastlege- Breidablikk”  og sendes : postmottak@haugesund.kommune.no;  Søknadsfrist : 01.03.23.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktperson
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 91382501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Arbeidssted
Breidablikkgata 149
5527 HAUGESUND