Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Gjøvik kommunale legegruppe er et 8.2 legesenter, dvs at kommunen drifter kontor og har personalansvar for hjelpepersonell. Legegruppen har idag 2 fastlegehjemler og har tilhold i Gjøvik sentrum, og i et legefelleskap med to helprivate solopraksiser hvorav den ene vil flytte med til nye lokaler.

Legene vil flytte inn i nye og moderne lokaler høsten 2023. De nye lokalene vil ha plass til 7 fastleger og flere fastleger vil bli rekruttert ifm innflytting i nye lokaler

Legegruppen benytter CGM Journal. 

Det er ingen omsetning av pasientlister knyttet til hjemlen. Hjemmelen blir ledig 01.07.2023 fordi dagens fastlege går av med pensjon.

Kommunen arbeider aktivt for å få gode listestørrelser på fastlegehjmelene. Listelengden på den vakante hjemmelen er i dag 900 pasienter. 
 
Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler
 • Ingen tilpliktet bistilling ved oppstart
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær

Kvalifikasjoner:
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller en utdannelseskandidat i allmennmedisin LIS3/ALIS
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med rett til regusjon fra Helfo
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel
 • Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:
 • Et allmennlegemiljø med mange unge leger i ALIS-forløp og erfarne spesialister i allmennmedisin
 • Detaljerte ALIS-avtaler som beskriver spesialiseringsforløpet og hva det gis tilskudd til og utgiftsdekning for
 • Veiledning fra spesialist i allmennmedisinog samt løpende supervisjon i klinisk hverdag
 • Kommunen har egen stilling for utdannelsesansvarlig kommuneoverlege 
 • Ved næringsdrift kompensasjonsordning for fravær grunnet barns sykdom
 • Kommunal tilsetting med fastlønn / fastlønn med andel av omsetning som alternativ til privat næringsdrift

Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 941 61 355
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Utdanningsansvarlig kommuneoverlege
Telefon: +47 997 03 963
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kauffeldts plass 1
2815 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image