Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
BUP Vest er en av fire avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus. BUP Vest tilbyr generell poliklinisk spesialisthelsetjeneste til barn, unge og familier i bydelene Ullern og Frogner. Avdelingen er organisert i to aldersinndelte enheter; barn (0-12 år) og ungdom (13-18 år). Enhet barn består av to team, et for barn 6-12 år og et spe –og småbarnsteam (0-5 + gravide).

Det er ledig fast stilling som overlege ved ungdomsenheten fra 1.3.24.

BUP Vest har tydelige faglige satsinger, erfarne medarbeidere og god spesialistdekning. Vi er opptatt av å legge til rette for trivsel og fellesskap, har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og rom for faglig fordypning og diskusjon.

BUP Vest har også gjennom flere år utviklet og bygget opp samarbeidsmodeller mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjen, der vi legger til rette for gjensidig kompetanseutvikling.

I løpet av 2023/24 overtar BUP Vest ansvaret for barne – og ungdomsbefolkningen i Vestre Aker bydel. I den forbindelse skal vi flytte til nye lokaler på Hovseter, og utvide poliklinikken med flere ansatte. 


Arbeidsoppgaver
 • Delta i utredning, diagnostikk og behandling av ungdom mellom 13 og 18 år
 • Terapeutisk arbeid
 • Legespesifikt arbeid som somatisk undersøkelse og kontroll og medikamentell behandling
 • Veiledning av LIS
 • Spesialistkontakt i saker
 • Drøftingspartner for kolleger
 • Bidra til å utvikle BUP Vest faglig og sosialt 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i barne – og ungdomspsykiatri. LIS sent i spesialiseringsløp er velkomne til å søke.
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid i BUP
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi ønsker oss en person som:
 • har gode samarbeidsevner, godt humør og lave skuldre
 • er god til å kommunisere
 • er strukturert og holder oversikten
 • tåler høyt arbeidspress i perioder
 • holder hodet kaldt i kriser og hjertet varmt til enhver tid
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø.
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale 
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Avdeling BUP Vest, Enhet ungdom
Kontaktpersoner
Navn: Trude Charlotte Fixdal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90 65 89 97
Navn: Janne Valen-Sendstad
Tittel: Enhetsleder ungdomsenheten
Telefon: 936 32 313
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO