Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad kommune har ledige fastlegehjemler og en nyopprettet 0-hjemmel ved godt etablerte legekontor sentralt beliggende i kommunen.
Kommunen har en flott fastlegegruppe med 80 fastleger og 6 LIS1 fordelt på 24 legekontor.

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe og veiledning for nye fastleger.
Vi tilbyr etableringstilskudd på 350 000,- ved overtagelse av hjemmel.
 
ALIS tilskudd på kr 309 500,- pr år for å dekke opp utgifter til utdanningen og studiedager i spesialiseringsløpet.

Kommunen har:

Hyggelig arbeidsmiljø
Erfarne leger som veiledere og kolleger
Strukturert opplæring i fastlegehverdagen
Strukturert ALIS-løp og faglig møteserie
Strukturert NAV-samarbeid – møteserie  for praksishverdagen (honoreres av NAV)

Kvalifikasjoner
 
Det er et krav at du har norsk autorisasjon.
Du må ha rett til refusjon fra HELFO.
Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 
 
Personlige egenskaper
 
Det er viktig å ha gode samarbeidsevner overfor kollegaer på kontoret og andre samarbeidspartnere.

Politi-/tuberkuloseattest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktperson
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fredrikstad
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY