Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker akkurat deg som er
 • omsorgsfull
 • raus
 • engasjert
 • lojal
og har
 • humor/livsglede
 • mot
 
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig fastlønn
 • Pasientliste på ca 750
 • Mulighet for halvtimes konsultasjoner og halv administrativ dag eller 20 minutters konsultasjoner og en hel administrativ dag per uke
 • Tilstrebes at våre ALIS skal bli spesialister på normert tid, slik at det legges til rette for å reise på kurs, veiledningsgrupper etc.
 • Mulighet for kommunal oppgave, eventuelt tilleggsoppgaver med sår, kols/lunge
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Jobb i en spennende og fremtidsrettet virksomhet
 • Gode muligheter for kompetanse og personlig utvikling
 • Muligheter for medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon / individuel tilpassning
 • Øvelser, kurs og kompetanseheving
 • Treningsrom
 • Mulighet for overnatting på huset etter avtale, ved pendling og overgangsvakter (legevakt)
 
Hvem er vi?
 • Tinneberget legesenter er samlokalisert med Notodden interkommunale legevakt og har 11 fastleger, en turnuslege, 23 sykepleiere og legesekretærer
 • Legesenteret bruker Infodoc og HelseNorge som journal og timebestilling system
 • Sykepleieren arbeider på tvers av legesenter og legevakt
 • Legesenter har reisevaksinasjon vaksinasjon, Lar behandling, sykepleier/sekretær og lege, som har egen timebok og oppfølging for sårpasienter, og egen diabetes sykepleier
 • Sentret har ultralydapparat både stasjonær og håndholdt
 • Eget gyn.rom og akuttrom med LP 15 monitor/defibrillator
 • Store kontorer og mulighet for påvirkning av innredning
 • Ambulansestasjon vegg i vegg
 • Vi er uredde og det er kort vei fra ide til handling
 • Vi har fokus på verdiarbeid og våre verdier er omsorg, humor/livsglede, lojalitet, engasjement, mot og raushet
 • Verdiene preger både vårt møte med pasienter og vårt arbeidsmiljø
 
Vår visjon er å bli fremtidens legesenter og legevakt
Vi trenger nettopp deg som er motivert og har lyst til å være med å realisere denne visjonen.
 
Arbeidsoppgaver
Fastlegepraksis etter gjeldende avtaleverk. 
Delta i kommunens legevakt, som er et interkommunalt samarbeid med kommunene Bø, Sauherad, Seljord, Kviteseid og Hjartdal med bemannet legevaktsentral på Notodden. Det er 32 fastleger som deltar i legevaktordningen.
 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen er en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, nivå C1
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk innenfor helsesektoren er en forutsetning
 • Primært søkes spesialist i allmennmedisin eller lege som er i gang med denne spesialiseringen
 • Ved tildeling av stilling, vil det legges vekt på faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Søker må ha førerkort kl. B og kunne stille bil til disposisjon
 • I tråd med bestemmelser i Helsepersonellovens §20, vil det bli krevd politiattest
 
Lønnsvilkår
Lønn etter avtale.
 
Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen.
Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Notodden kommune
Seksjon for Helse og Omsorg
Kontaktperson
Navn: Veslemøy Gjuv
Tittel: Fungerende virksomhetsleder
Telefon: +47 97053339
E-post: veslemoy.gjuv@notodden.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tinneberget Legesenter
Tinnegrendvegen 5
3683 NOTODDEN