Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi trenger deg som er overlege til vårt senter for kreft og blodsykdommer ved sykehuset i Vestfold. Vi har ledig en fast 100% stilling men vi er åpen for å avtale en annen  stillingsstørrelse dersom det er ønskelig med delt tjeneste mellom stilling i kommune og sykehus. 

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) er organisert i Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet innen onkologi, hematologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser.

Seksjonen har totalt 14 overlegestillinger og 7 LIS-stillinger. Den palliative driften har to overlegestillinger, og en spesialist i allmennmedisin eller LiS Onkologi i rotasjon. Hematologiske og onkologiske overleger har felles 8-delt vaktordning med tilstedevakt til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg. Utenom disse tidene betjenes hjemmevaktordning. Hvis søker tilhører en av disse spesialitetene, er det aktuelt å delta i vaktordningen. 

Den palliative driften har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. I tillegg tilser de pasienter med ikke-malign sykdom på andre seksjoner.

Vi har ett godt samarbeid med smertepoliklinikken som er organisert i Avdeling for anestesi. 

En stor andel av sykepleierne har spesialutdanning i onkologi eller palliasjon. Det er faste sykepleiere både i sengepost, poliklinikk og ambulant team. Alle kommuner i Vestfold har lindrende senger på sykehjem og egne kreftkoordinatorer. Flere kommuner har leger med kompetanse og bred erfaring i palliativ medisin. Det palliative teamet samarbeider tett med disse om enkeltpasienter og familie, og har da i vesentlig grad konsulentfunksjon. 

Tverrfaglighet er i fokus, og seksjonen har ansatt sosionom som bistår pasienter vedrørende spørsmål om rettigheter i arbeidsliv, arv, gjeld etc. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til Senter for kreft og blodsykdommer, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. Videre er klinisk farmasøyt i tett samarbeid med både lege og sykepleietjenesten.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Vi ser frem til å motta din søknad. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i onkologi, anestesi, indremedisin, spesialist i allmennmedisin
 • Andre spesialiteter vil også være aktuelle
 • Kompetanse og erfaring i palliasjon er ønskelig
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og inneha norsk arbeidstillatelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Flotte lokaler i nytt sykehusbygg
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 412 85393
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg